Vėliau skaitytojai iš šio penketuko išrinks Metų knygą.

Akcijos „Metų knygos rinkimai 2008“ knygos suaugusiems kategorijos ekspertų komisijos sudarytas ilgasis sąrašas (abėcėlės tvarka):

1. Aliulis, Vaclovas MIC „Vieno žąsiaganio istorija“ (Aidai)

2. Blažytė, Vaida Ieškojimai (LRS leidykla)

3. Bončkutė, Genovaitė Laukiniai prisiminimai (Versus aureus)

4. Četrauskas, Teodoras Dangiškasis kinematografas (Charibdė)

5. Dirgėla, Petras „Jauno faraono vynuogynuose“(LRS leidykla)

6. Erlickas, Juozas „Bajorų“ (Tyto alba)

7. Gutauskas, Leonardas „Musės. Palėpė“(Vaga)

8. Jakučiūnas, Andrius „Tėvynė“(LRS leidykla)

9. Juknaitė, Vanda „Tariamas iš tamsos“(LRS leidykla)

10. Kalinauskaitė Danutė „Niekada nežinai“ (Baltos lankos)

11. Kanovičius, Grigorijus „Šėtono apžavai“(LRS leidykla)

12. Kunčius, Herkus Išduoti, išsižadėti, apšmeižti (LRS leidykla)

13. Melnikas, Jaroslavas „Labai keistas namas“ (LRS leidykla)

14. Navakas, Kęstutis „Du lagaminai sniego“(Tyto alba)

15. Tamošaitis, Regimantas „Vitaminų pardavėjas“(LRS leidykla)

Knygų suaugusiems ekspertų komisija sudaryta iš kultūros ir kitų savaitraščių, mėnraščių, interneto svetainių bei Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centro deleguotų lietuvių literatūros žinovų. Ekspertų komisiją sudaro: Laimantas Jonušys, Ernestas Parulskis, Aušra Gudavičiūtė, Neringa Mikalauskienė, Vytautas Rubavičius, Giedrė Kazlauskaitė, Valdemaras Kukulas, Aleksandra Fomina ir Mikas Vaicekauskas.

Metų knyga bus paskelbta 2009 m. vasario 12 dieną.