Iki šiol ją rengusi, koordinavusi ir vykdžiusi LR Kultūros ministerija šiam sprendimui pritarė, nes perkėlimas į naująją „Jono Pauliaus II Piligrimų kelio“ programą, kurioje Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis yra vienas iš prioritetinių objektų, atveria didesnes galimybes ir garantuoja lėšas uždavinių įgyvendinimui.

Šis nutarimas, pasak Kultūros ministerijos pranešimo spaudai, yra aptartas ir suderintas su Lietuvos Vyskupų Konferencijos primininku Sigitu Tamkevičiumi bei Lietuvos Švento Kazimiero seserų kongregacija.

LR Kultūros ministras Jonas Jučas pabrėžia, jog naujoji „Jono Pauliaus II Piligrimų kelio programa“ lėšas įgyvendinimui iš privatizavimo fondo gauna jau šiais metais, tad ir Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansambliui 2007 m. paskirta beveik 800 tūkstančių litų (796 000 Lt).

Iš jų planuojama panaikinti Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios bokštų avarinę būklę, sutvarkyti dalį alėjos tvoros ir kita.

Savo ruožtu, Kultūros ministerija, įgyvendindama aukščiau minėtą Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio išsaugojimo programą, jau yra užsakiusi galimybių studiją, kuria remiantis bus sprendžiama apie barokinio Pažaislio vienuolyno ansamblio įtraukimą i UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą.

Piligrimų kelio programa bus įgyvendinama trimis etapais: I-asis - 2007-2008 metais, II-asis - 2009-2011 ir III- asis - 2012-2013 metais. Šiemet Piligrimų kelio programos įgyvendinimui Vyriausybė iš Privatizavimo fondo skyrė 10 mln. litų, dar 300 tūkst. - Ūkio ministerija. Planuojama, kad pirmojo etapo darbų pabaigimui 2008 metais reikės dar apie 28 mln. litų.

Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią įtraukti šie Lietuvos sakraliniai objektai: Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, vadinamoji Aušros Vartų koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia, Vilniaus Kryžiaus kelias (Vilniaus Kalvarijos), Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis, Šiluva (Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia ir tarp jų esanti teritorija), Kryžių kalnas, Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedra, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika ir palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia jo tėviškėje Lūginėje, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilika ir Kryžiaus kelio koplyčios , Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.