Kiekvienais metais Tarptautinė paminklų ir vietovių taryba (ICOMOS) šią dieną skiria vienai iš kultūros paveldo temų. Šiais metais paskirtoji kultūros paveldo tema yra „Kultūrinis kraštovaizdis ir gamtos paminklai“.

Šią dieną pasaulyje lankomi žymiausi kultūros paminklai, organizuojamos nemokamos ekskursijos į muziejus ir saugomas paminklines vietoves, atkreipiant visuomenės dėmesį į šią dieną ir į paveldo išsaugojimo problemas, rengiami interviu ir konferencijos su įžymiais kultūros veikėjais, organizuojamos diskusijos miestų rotušėse ir kultūrų centruose, pakviečiant įžymius vietos ir užsienio kultūros paveldo specialistus, rengiamos įvairios parodos, pagerbiami nusipelnę kultūrai žmonės bei organizacijos.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, minėdama šią dieną, kviečia susipažinti su Sereikiškių parke puoselėtu Vilniaus universiteto botanikos sodu, jo klestėjimo ir gyvavimo istorija. Apie tai balandžio 17 d. 17 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje (Arsenalo g. 3) paskaitą skaitys Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktorė, menotyrininkė Audronė Kasperavičienė.

Balandžio 18 d. Kultūrinio rezervato direkcija kviečia vilniečius kartu su moksleivija ir įvairių organizacijų atstovais į tradicine tapusią rezervato teritorijos tvarkymo talką.