Pasak Vyriausybės spaudos tarnybos pranešimo, į sąrašą taip pat įeis Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, Vilniaus Kalvarijų kompleksas, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijinė bažnyčia, Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis, Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblis.

Jono Pauliaus II piligrimų kelią sudaro popiežiaus Jono Pauliaus II vizito metu aplankyti, ypač svarbūs Lietuvai sakralinio paveldo objektai ir vietovės, kuriuos ypač lanko piligrimai ir turistai.

Komisija taip pat nutarė pavesti darbo grupei įvertinti piligrimų kelio programos įgyvendinimo laikotarpius, išnagrinėti pasiūlymus dėl papildomų objektų įtraukimo į kelią, apsvarstyti galimybes įtraukti į piligrimų kelio programos įgyvendinimą kitus partnerius, o finansų ir ūkio ministerijos turėtų sutarti dėl programos finansavimo grafiko.

Komisijos, kuri koordinuoja piligrimų kelio rengimo projektą, pirmininkas klausimams, susijusiems su valstybės institucijų veikla, yra Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas, o klausimams, susijusiems su Katalikų Bažnyčios veikla, – Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius.