Alaus bare kilo muštynės

Į Rokiškio rajoną šie jonaviečiai atvyko balandžio 13 dieną pasisvečiuoti pas Salų kaimo gyventoją Egidijų Augulį. Su juo G.Čekanavičius kartu atliko bausmę įkalinimo vietoje.

Svečiai su E.Auguliu savaitę išgėrinėjo, žvejojo Dviragio ežere. Penktadienį apie 18 valandą A.Makačinas, G.Čekanavičius ir E.Augulis gėrė Salų kaimo alaus bare. Tarp jų ir kitų baro lankytojų kilo konfliktas, po to - ir muštynės.

Tykojo ne to vyriškio

Po šio incidento E.Augulis patraukė į namus, o jonaviečiai nutarė nueiti prie tilto ir palaukti, kol į namus eis juos labiausiai nuskriaudęs vyriškis.

Tačiau tuo metu tilto link dviračiu važiavo L.Kiršą, kuris konflikto metu buvo alaus bare.

Lazdomis apsiginklavę A.Makačinas ir G.Čekanavičius atpažino alaus bare buvusį vyriškį ir pastojo jam kelią. Jonaviečiai ilgai mušė ir spardė ant žemės parkritusį L.Kiršą. Kai vyriškis nebejudėjo, užpuolikai jį įmetė į Dviragio ežerą.

Duobę aukai kasė ilgai

Tačiau L.Kiršos kūnas plūduriavo, tad A.Makačinas ir G.Čekanavičius nutarė jį užkasti. Duobė buvo kasama ilgai, nes trukdė medžių šaknys. Pagaliau įtariamiesiems pavyko iškasti maždaug pusantro metro gylio duobę.

Vyriškio kūną nusikaltėliai į duobę įleido stačią. Kadangi duobė buvo negili, A.Makačinas dar pašokinėjo ant L.Kiršos pečių, kad kūnas geriau įlįstų, ir užkasė.