Prokuratūra praneša, kad jo metu, per ilgesnį nei įstatyme aplinkybių patikslinimui numatytą 10 dienų terminą, bus siekiama surinkti visus reikšmingus duomenis apie faktines įvykių aplinkybes, nustatyti, ar nusikalstama veika buvo padaryta ir išsamiai bei objektyviai ištirti visus kylančius įtarimus.

Ikiteisminį tyrimą atlikti pavesta Policijos departamento Imuniteto valdybai, tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas.

Siekiant nepakenkti ikiteisminiam tyrimui bei užtikrinti asmens privataus gyvenimo apsaugą išsamesnė informacija apie atliekamą ikiteisminį tyrimą šiuo metu negali būti teikiama.

LKPB paskelbė pranešimą

Prokuratūrai paviešinus informaciją apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, LKPB atsiuntė ir savo pranešimą.

„Atsižvelgiant į kilusį didžiulį visuomenės susidomėjimą ir reakcijas, remiantis disponuojamais objektyviais ir faktiniais duomenimis pagrįsta informacija, informuojame:

Viešai paskelbta informacija apie tai, kad LKPB organizuotų mokymų metu, mokymuose dalyvavę LKPB pareigūnai kolegės atžvilgiu įvykdė nusikaltimą, VISIŠKAI NEATITINKA TIKROVĖS.

Ši viešai eskaluojama situacija ar įvykis, tuo labiau seksualinės prievartos nusikaltimas tariamai įvykdytas LKPB pareigūnės atžvilgiu galėjo būti žinomas aukščiausiai centrinės kriminalinės policijos (LKPB) vadovybei ir galėjo būti slepiamas ar dangstomas, yra PROTU NESUVOKIAMAS ir NEĮMANOMAS NEI IŠ MORALINĖS, NEI IŠ TEISINĖS PUSĖS.

Viešai paskleista informacija, kad LKPB vadovybė susitikinėjo su LKPB pareigūnės artimaisiais, ,,prašė nerašyti pareiškimo“ dėl tariamai įvykdyto nusikaltimo pareigūnės atžvilgiu, ,,siūlė paremti finansiškai ar net pakelti pareigose“, VISIŠKAI NEATITINKA TIKROVĖS.

Viešai paskleista informacija, kad LKPB viršininko pavaduotojas Saulius Briginas susitikinėjo su LKPB pareigūnės artimaisiais VISIŠKAI NEATITINKA TIKROVĖS. LKPB viršininko pavaduotojas Saulius Briginas niekada nėra susitikinėjęs ar kontaktavęs su LKPB pareigūnės artimaisiais.

LKPB viršininko pavaduotojo Sauliaus Brigino, kuruojančio Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo padalinius, kuriuose ir dirbo LKPB pareigūnė, susitikimas ir pokalbis su minima pareigūne, yra susijęs tik su LKPB pareigūnės pateiktu prašymu dėl atleidimo iš vidaus reikalų sistemos. Pažymėtina, kad tokio pobūdžio susitikimai ir pokalbiai yra ne tik suformuota ir nusistovėjusi praktika LKPB, bet taip pat ir reglamentuota policijos generalinio komisaro nurodymu dėl individualių pokalbių su tarnybą paliekančiais policijos pareigūnais vykdymo.

LKPB viršininko Arūno Maskoliūno susitikimas su LKPB pareigūne (pateikusia prašymą atleisti iš vidaus tarnybos) ir jos artimaisiais yra įvykęs LKPB pareigūnės ir jos artimųjų iniciatyva ir prašymu. Šis susitikimas Panevėžio mieste įvykęs vien dėl tos priežasties, kad LKPB viršininko gyvenamoji vieta yra Panevėžyje ir LKPB pareigūnė tuo metu taip pat buvo Panevėžyje.

Šio susitikimo metu LKPB pareigūnės ir jos artimųjų pateikta informacija, kuri šiuo metu yra PD prie VRM Imuniteto valdybos atliekamo tyrimo dalis, yra užfiksuota ir oficialiai įforminta, bei perduota tyrimą atliekantiems pareigūnams.

Atsižvelgiant į LKPB pareigūnės interesų ir privataus gyvenimo apsaugos reikalavimus, taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 18 straipsniu (neteikiama informacija) detalesnės informacijos teikti negalime. Kol vyksta tyrimas, visa informacija, duomenys ir komentarai bus teikiami tik tyrimą atliekantiems pareigūnams“, – rašoma LKPB pranešime.

Istoriją paviešino feisbuke

Seimo narys Remigijus Žemaitaitis savo feisbuko paskyroje parašė, kad prieš dvi savaites girti pareigūnai esą antrankiais surakino ir išprievartavo savo kolegę. Policija išplatino pranešimą, kur teigia, kad teiginiai neatitinka tikrovės.

„Vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės Wagner samdiniai siaučia? Prieš dvi savaites, galimai Kaune vykstančiose Policijos departamento organizuojamose užsiėmimuose, girtų pareigūnų surakinta antrankiais galimai buvo išprievartauta K. B.“, – taip savo įrašą feisbuke pradėjo R. Žemaitaitis.

Jis taip pat pridūrė, kad šį skandalą esą bando užglaistyti Kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas bei jo pavaduotojas Saulius Briginas.

„Po galimo pareigūnės išprievartavimo, jau kelinta savaitė pareigūnė į darbą neina. Kas gali eiti, ar kaip gali pareigūnė jaustis, jei galimai ją prievartavo jos kolegos Lietuviškieji Wagner pareigūnai. A. Moskoliunas su S. Briginu važiavo į pas tėvus, kur šiuo metu apsistojo pareigūnė. Atvažiavę prašė nerašyti pareiškimo, galimai siūlė paremti finansiškai, ar net pakelti pareigose, tikslingumui reikia pasakyti galimai, nors įrašuose tai užfiksuota, bet reikia sulaukti tyrimo, ir tuos pokalbius bus galima paviešinti“, – rašė R. Žemaitaitis.

Policija teigia, kad teiginiai neatitinka tikrovės

Pareiškimą neigia, bet informaciją tikslina Policijos departamentas išplatintame pranešime nurodo, kad Remigijaus Žemaitaičio įrašas apie galimą pareigūnų nusikalstamą veiką, kuris neatitinka tikrovės.

„Atkreipiame dėmesį, kad 2023 m. rugpjūčio mėnesio pradžioje Lietuvos kriminalinės policijos biuras Kaune organizavo simuliacinius mokymus – pratybas kriminalinės policijos pareigūnams, tiriantiems sunkiausius nusikaltimus. Mokymai vyko intensyviu grafiku, dalyvius instruktavo ir stebėjo instruktorių komanda. Jokių incidentų nei mokymų, nei poilsio metu, nebuvo, informacijos apie mokymų laikotarpiu įvykdytus galimus drausminius pažeidimus, o juo labiau apie nusikaltimus, nėra“, – rašoma komentare.

Visgi policija pridūrė, kad atsižvelgiant į Seimo nario viešoje erdvėje paskelbtą informaciją, policijos generalinis komisaras Renatas Požėla Policijos departamento Imuniteto valdybai pavedė atlikti šios informacijos patikslinimą.

„Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovai bendravo su pareigūne ir jos artimaisiais, tačiau vykusio pokalbio turinys visiškai neatitinka viešai paskelbtame pranešime nurodyto turinio. Siekiant apsaugoti viešai pranešime minimos pareigūnės tapatybę bei reputaciją, turinio plačiau komentuoti negalime“, – nurodo policija.