M. Jagelavičiaus bausmės pabaiga buvo 2022 m. gegužės 13 d.

Buvo paskelbta nuteistojo paieška.