Dėl pasišalinusio iš atvirosios kolonijos nuteistojo informuota policija. Turinčius informacijos apie Deivido Gasparaneco buvimo vietą, prašome paskambinti telefonu 112.

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos informuoja, kad bausmę atliekantys atvirosiose kolonijose asmenys turi teisę savarankiškai be apsaugos lankytis gydymo įstaigose, parduotuvėse, palikti pataisos namų teritoriją darbo arba darbo paieškos tikslais, naudotis mobiliaisiais telefonais.