Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai pristato tyrimą, kuris buvo realizuotas padedant Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ bei Vilniaus apskr. VPK Viešosios policijos valdybos mobilios kuopos pareigūnams, kai visoje Lietuvoje vyko slaptos organizuotų nusikalstamų grupuočių (ONG) narių sulaikymo operacijos. Šiems asmenims buvo inkriminuoti sunkūs bei labai sunkūs nusikaltimai, susiję su disponavimu narkotinėmis bei psichotropinėmis medžiagomis bei jų realizavimu stambiu mastu, o taip pat ginklų ir šaudmenų nelegalia prekyba.

2019-2020 metais, po intensyvaus ir kruopštaus darbo Vilniaus policijos kriminalistai atliko 11 ikiteisminių tyrimų, kurių metu buvo nustatyti asmenys, priklausantys organizuotoms nusikalstamoms struktūroms.

Nustačius nusikalstamos veikos požymius, buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo labai dideliais narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiais, dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir jų realizavimo, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 3 d., 253 str. 2d. Be to, tiriant šiuos nusikaltimus buvo nustatytos ir korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 str., 226 str., 227 str., tai yra asmuo, norėjęs palengvinti sau vairavimo egzamino išlaikymą, galimai per tarpininkus davė kyšį valstybės tarnautojui, kuris teikia viešąsias paslaugas. Taip pat buvo nustatyta dokumentų klastojimo laboratorija ir rasti labai dideli kiekiai padirbtų dokumentų, taip pat rasta įranga, skirta jiems padirbinėti, ir kita technika, dėl ko buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 300 str. 2 d.

Siekiant neutralizuoti šių asmenų neteisėtai daromas veikas pareigūnai atliko daugybę ikiteisminio tyrimo veiksmų. Buvo identifikuoti organizuotos nusikalstamos grupuotės nariai, jų veiklos pobūdis ir mastas. Kadangi grupuotės veikla apėmė ne vieną Lietuvos regioną, vienu metu buvo atlikta plataus masto sulaikymo operacija ir daugiau kaip 40 kratų Tauragės, Alytaus, Kauno, Šiaulių bei Vilniaus apskrityse sulaikytų asmenų gyvenamosiose vietose bei jų naudojamose transporto priemonėse.

Kiekviename ikiteisminiame tyrime buvo dokumentuojami asmenų veiksmai apie padarytas, daromas, rengiamas nusikalstamas veikas, atliekamos procesinės prievartos priemonės, taip pat kiti baudžiamojo proceso įstatyme numatyti veiksmai, kurių visuma leido sulaikyti asmenis bei turint svarių ir neginčijamų duomenų pateikti įtarimus ir svarstyti klausimą dėl pačių griežčiausių kardomųjų priemonių skyrimo, eliminuojant asmenis iš viešo gyvenimo.

Be galo reikšmingi duomenys buvo gauti laiku ir kokybiškai atlikus kratas asmenų gyvenamosiose vietose, naudojamose transporto priemonėse bei kituose jiems priklausančiuose objektuose, kurių metu iš nelegalios apyvartos paimtos narkotinės ir psichotropinės medžiagos dideliais kiekiais, nusikalstamu būdu įgyti pinigai, prieštankiniai granatsvaidžiai, nustatyta kanapių auginimo laboratorija su tam specialiai pritaikyta įranga, dideli kiekiai padirbtų dokumentų ir kiti daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti.

Kilogramai heroino

Reikia paminėti ikiteisminį tyrimą, kuris buvo pradėtas dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotikų ir jų platinimo. Asmuo, priklausantis sostinėje veikiančiai ONG, Vilniaus mieste dideliais kiekiais platino narkotines medžiagas.

Atlikus daugybę slaptų ikiteisminio tyrimo veiksmų, buvo nustatyta, kad asmuo narkotines medžiagas laiko garaže, kuriame buvo rasta apie 2,8 kg narkotinės medžiagos – heroino. Sulaikius minėtą asmenį ir atlikus kratas jo gyvenamojoje vietoje buvo paimtos narkotinės medžiagos, padirbti pinigai, pasai, asmens tapatybės kortelės ir kiti dokumentai. Taip pat nenaudojamo automobilio bagažinėje buvo rasta apie 500 g heroino, skirti pirkėjui.

Baltarusis prisipažino

Šio tyrimo metu buvo sulaikytas ir užsienio šalies pilietis. Gavus duomenų, jog Baltarusijos Respublikos pilietis vienam bylos įtariamajam aktyviai siūlo įgyti amfetamino, kristalų, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto narkotinių medžiagų platinimo bei vėliau papildomai inkriminuotas nusikalstamos veikos epizodas dėl narkotikų kontrabandos. Baltarusis pirkėjui siūlė vykti į Lenkiją ir ten pasiimti narkotines medžiagas, tačiau pamatęs, jog vykimas į Lenkiją nedomina pirkėjo, tuomet asmuo pats pasisiūlė, jog įgis ekstazio tablečių, kurias atveš į Lietuvą. Iki tol buvo žinomi duomenys, jog baltarusis kontrabandos būdu iš Olandijos į Baltarusiją gabena ekstazio tabletes, todėl toks jo pasiūlymas buvo realus ir pareigūnai dėjo pastangas, kad baltarusiui įvažiavus į Lietuvą, būtų fiksuojami jo veiksmai.

Nustačius, kad baltarusis iš Lenkijos įvažiavo į Lietuvą, buvo pradėtas vykdyti jo slaptas sekimas, buvo užfiksuota, kaip asmuo Vilniaus pakraštyje nuėjęs į mišką kažką paslėpė ir išvažiavo. Buvo iškviesti policijos kinologai su tarnybiniais šunimis, tačiau nepavyko surasti, kur asmuo galbūt kažką paslėpė.

Išvykus kinologams KPONTV pareigūnai, įtardami, kad vis dėlto narkotinės ar psichotropinės medžiagos buvo kontrabandos būdu atgabentos į Lietuvą ir paslėptos, dar kartą nusprendė apžiūrėti vietovę ir po kurio laiko po betono luitais duobėje surado įpakavimus su ekstazio tabletėmis – 7 000 vnt. Po ko sekė baltarusio sulaikymas bei kratos, per kratą jo automobilio stoge buvo rastas įpakavimas su analogiškomis tabletėmis, rastomis duobėje po betono luitais, galbūt skirtoms pirkėjui kaip pavyzdys. Ikiteisminio tyrimo metu susipažinęs su surinktais duomenimis asmuo viską prisipažino.

Dokumentų klastotojas

Be iš apyvartos išimtų didelių kiekių narkotinių medžiagų, išsiskyrė ikiteisminis tyrimas dėl profesionalaus dokumento padirbinėtojo, kuris itin laikėsi konspiracijos ir masiškai gamino įvairaus pobūdžio dokumentus (asmens tapatybės korteles, pasus, diplomus, kursų baigimo pažymėjimus ir kt.). Nustačius šio asmens dokumentų padirbinėjimo laboratoriją, buvo aišku, kodėl asmuo taip kruopščiai maskavo savo konspiracinį butą, kurį pavyko nustatyti po pareigūnų sumanių ir slaptų veiksmų.

Šiame bute atlikus kratą buvo rasta visa įranga ir technika reikalinga dokumentų klastojimui: priemonės, tiesiogiai skirtos netikriems antspaudams, spaudams bei dokumentas gaminti, įtaisas, skirtas atitinkamo diametro medžiagos dalies iškirtimui, keli laminavimo įrenginiai, spalviniai terminiai sublimaciniai spausdintuvai, multifunkcinis įrenginys, terminis sublimacinis įrenginys, nešiojamas kompiuteris, laikmenos, laminavimo plėvelės, specialus popierius dokumentams ir daugelis kitų daiktų, skirtų profesionaliam dokumentų klastojimui. Baudžiamojon atsakomybėn asmuo patrauktas dėl netikrų dokumentų pagaminimo ir realizavimo, dėl įgijimo ir laikymo didelio kiekio fizinių ir juridinių asmenų dokumentų, dėl pagaminimo didelio kiekio netikrų dokumentų, dėl pagaminimo didelio kiekio netikrų fizinių bei juridinių asmenų antspaudų, dėl laikymo įrangos bei priemonių, tiesiogiai skirtų netikriems antspaudams, spaudams bei dokumentas gaminti.

Prekiavo vogtais granatsvaidžiais

Taip pat paminėtinas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. Jis buvo pradėtas gavus duomenų, kad asmuo kartu su kitais asmenimis Vilniaus mieste ketina parduoti granatsvaidžius. Buvo gauta duomenų, kad Vilniaus mieste iš garažo nenustatyti asmenys pavogė 8 granatsvaidžius RPG-18, kurie daugiau žinomi pavadinimu „Mucha“.

Vilniaus kriminalistams pasukus galvą ir atlikus neviešo pobūdžio veiksmus, pavyko nustatyti šešis asmenis, prisidėjusius prie šios nusikalstamos veikos, tai yra nuo asmenų pagrobusių granatsvaidžius iki galutinio asmens – disponavusio jais. Du iš sulaikytų asmenų yra siejami su Vilniaus mieste veikiančiomis ONG. Šios operacijos metu iš nelegalios apyvartos buvo išimti civilinėje apyvartoje draudžiami daiktai, tokie kaip vienkartinio naudojimo itin pavojingi reaktyviniai RPG-18 modelio granatsvaidžiai (7 vienetai), kurie priskiriami „A“ kategorijos šaunamiesiems ginklams, skirti šarvuotai technikai ir gyvajai jėgai naikinti, taip pat išimtas dvivamzdis medžioklinis nupjautavamzdis šautuvas, dujinis pistoletas „WalterP88 Compact“, ginklo duslintuvas, šoviniai.

Policijos pareigūnai šio ilgalaikio tyrimo metu sulaikė ir įtarimus pareiškė 38 asmenims, dėl labai sunkių, sunkių, apysunkių nusikalstamų veikų. Iš nelegalios apyvartos buvo išimti labai dideli kiekiai narkotinių medžiagų, kurių vertė juodojoje rinkoje siekia apie puse milijono eurų, taip pat išimtas didelis kiekis suklastotų dokumentų, profesionali dokumentų klastojimo laboratorija, be to paimti itin pavojingi šaunamieji ginklai, nustatytos korupcijos apraiškos laikant praktinį vairavimo egzaminą. Didžioji dalis ikiteisminių tyrimų yra baigti ir perduoti teisminiam nagrinėjimui, kitų asmenų atžvilgiu yra vykdomos paieškos.

Visus šiuos ikiteisminius tyrimus organizavo ir kontroliavo Vilniaus apygardos Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.

Baigus publikuoti pasakojimų ciklą, Delfi skaitytojai galės balsuoti ir išrinkti labiausiai jiems patikusį tyrimą.