Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmai 2020 m. gruodžio 1 d. paskelbė išteisinamąjį nuosprendį kaltinamajai J. Jankauskienei dėl eismo įvykio, kurio metu buvo sunkiai sužalota jos dukra, kuri dėl sužalojimų ligoninėje mirė. Be to, pirmosios instancijos teismas 2020 m. gruodžio 1 d. nutartimi nutarė pranešti Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui, kad Justino Valašino veikoje galimai yra BK 281 straipsnio 5 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymiai.

Dėl eismo įvykio, vairuojant kelių transporto priemonę ir pažeidžiant kelių eismo taisykles, dėl kurio žuvo žmogus, kaltinimai buvo pateikti žuvusiosios motinai J. Jankauskienei. Kaltinamoji išteisinta, nes ji nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo požymių.

Nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas nustatė, kad neįrodyta, jog J. Jankauskienė 2014 m. lapkričio mėn., Varėnos r. vairuodama savo automobilį pažeidė Kelių eismo taisyklių 9 p., 101 p. reikalavimus, dėl ko įvyko eismo įvykis. Bylos duomenimis nustatyta, kad būtent automobilio „Audi Q7“ vairuotojo J. Valašino nepriimtini veiksmai, kuriais buvo pažeisti Kelių eismo taisyklių 128 ir 136 punktų reikalavimai, kurie neatsiejami nuo bendro pobūdžio Kelių eismo taisyklių 9 punkto reikalavimo, buvo pagrindine eismo įvykio priežastimi, praneša Kauno apygardos teismas.

Apeliaciniu skundu Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė prašė 2020 m. gruodžio 1 d. nuosprendį panaikinti ir priimti apkaltinamąjį nuosprendį. Prokurorė nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad J. Jankauskienės kaltei pagrįsti nebuvo surinkta pakankamai įrodymų ir teigė, kad teismas byloje surinktus duomenis vertino netinkamai.

Išteisintosios gynėjas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas jokių įrodymų vertinimo, kitų pažeidimų, kurie būtų sukliudę priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą ar būtų suvaržę proceso dalyvių teises, nepadarė, priėmė teisėtą ir pagrįstą nuosprendį.

Įvertinusi ir ištyrusi visą baudžiamosios bylos medžiagą, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, išsamiai ištyrė bylos aplinkybes, objektyviai ir nešališkai įvertino surinktus įrodymus, o teismo nuosprendis surašytas laikantis baudžiamojo proceso įstatymų reikalavimų.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad J. Jankauskienės veiksmuose nėra kaltės jokia forma, nes ji negalėjo numatyti, kad viršydamas saugų ir leistiną greitį J. Valašino vairuojamas „Audi Q7“ staiga išnirs iš automobilių kolonos galo, pradės lenkti koloną, kurios priekyje jos vairuojamas automobilis, išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą, su įjungtu kairiojo posūkio signalu, jau buvo pradėjęs išvažiuoti iš pagrindinio kelio į poilsio aikštelę. Byloje nebuvo nustatyta jokių, galimai išteisintosios neatidumą lėmusių veiksnių, jos manevrai nebuvo staigūs ir netikėti, todėl jos veiksmai vairuojant nėra susiję tiesioginiu priežastiniu ryšiu su kilusiais padariniais – eismo įvykiu ir automobilio „Toyota Avensis“ keleivės žūtimi.

„Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog J. Jankauskienė nepadarė nusikaltimo“, – rašome teismo nutartyje.

Nuosprendžiui įsiteisėjus minėta pirmosios instancijos teismo 2020 m. gruodžio 1 d. nutartis turės būti išsiųsta Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui.