Byloje nustatyta, kad R. U. suklastojo tikrus dokumentus ir apgaule savo naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą. Prisistatydamas įmonės atstovu, siūlė nukentėjusiems už mažesnę kainą įsigyti automobilius iš Švedijos, paruošdavo ir pasirašydavo fiktyvius dokumentus, iš asmenų paimdavo pinigus iš tikrųjų neturėdamas realių ir patikimų galimybių automobilius pargabenti į Lietuvą. Be to, jis pagrobė, laikė ir panaudojo fizinių asmenų dokumentus, kuriais pasinaudodamas telekomunikacijų bendrovėse sudarydavo sutartis ir įsigydavo išmaniuosius telefonus, laikrodžius, kompiuterius ir kt.

Be to, R. U., E. R. ir K. S., dalyvaudami bendrininkų grupėje, pasisavino valstybės tarnautojo vardą, pasikėsino apiplėšti, neteisėtai įgijo, laikė ir panaudojo elektroninę mokėjimo priemonę bei apgaulės būdu savo ir kitų naudai įgijo svetimą turtą. T. K., dalyvaudamas bendrininkų grupėje, pasikėsino apiplėšti, o R. L., dalyvaudamas organizuotoje grupėje, pasisavino valstybės tarnautojo vardą, pasikėsino apiplėšti, neteisėtai įgijo ir laikė elektroninę mokėjimo priemonę.

Be to, R. U., E. R. ir K. S., veikdami bendrininkų grupėje, įgijo netikrus pinigus, kuriuos laikė R. U. ir E. R. Dalį netikrų pinigų R. U. veikdamas bendrininkų grupėje su E. R. realizavo, praneša Klaipėdos apylinkės teismas.

Be to, R. U. ir T. K., veikdami organizuota grupe, pasitelkė bendrininkus E. B. ir asmenį, kurio atžvilgiu išskirta byla, apiplėšė nukentėjusįjį F. G. įsibrovę į jo gyvenamąją patalpą ir pagrobė didelės vertės turtą, nukentėjusiojo asmens dokumentą, alkoholinius gėrimus.

Be to, E. S. neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, laikė daugiau kaip 400 tablečių psichotropinės medžiagos.

Skirdamas bausmę R. U., teismas atsižvelgė į tai, kad jis pasikėsino padaryti vieną apysunkį nusikaltimą ir padarė 33 baigtus nusikaltimus, kurių 22 yra nesunkūs, 7 apysunkiai, 4 sunkūs. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad vyras teistas, šiuos nusikaltimus padarė turėdamas neišnykusį teistumą už tyčinį nusikaltimą, kas laikytina nusikaltimų recidyvu, o toks asmuo pripažintinas recidyvistu. Nusikalstamų veikų padarymo metu vyras nedirbo. Šios nustatytos aplinkybės leido teismui daryti išvadą, kad vyras iš ankstesnių teistumų išvadų nepadarė, yra linkęs nusikalsti, nenori gyventi pagal visuomenėje pripažintas ir nusistovėjusias normas, yra pavojingas visuomenei.

Atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad R. U. prisipažino ir gailėjosi dėl dalies įvykdytų nusikalstamų veikų, atsakomybę sunkinančios aplinkybės – nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje bei visas veikas padarė būdamas recidyvistas.

E. R. pasikėsino padaryti vieną apysunkį nusikaltimą ir padarė šešis baigtus nusikaltimus, kurių trys yra nesunkūs nusikaltimai, kiti trys – apysunkiai. Vyras nusikalstamas veikas padarė būdamas neteistas, eilę kartų baustas administracine tvarka, vykdantis individualią veiklą. E. R. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad jis nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje.

K. S. pasikėsino padaryti vieną apysunkį nusikaltimą ir padarė penkis baigtus nusikaltimus, kurių du yra nesunkūs nusikaltimai, kiti trys – apysunkiai. K. S. teistas, šiuos nusikaltimus padarė turėdamas neišnykusį teistumą už tyčinį nusikaltimą, kas laikytina nusikaltimų recidyvu, o toks asmuo pripažintinas recidyvistu. Be to, K. S. vieną kartą teistas užsienyje, nebaustas administracine tvarka, nedirbantis. Šie duomenys kaltinamąjį charakterizuoja neigiamai bei teismui sudarė pagrindą manyti, jog iš ankstesnių teistumų vyras išvadų nepadarė, ankstesniais nuosprendžiais paskirtų bausmių nepaisė, yra linkęs nusikalsti.

K. S. atsakomybę lengvinančia aplinkybe dėl kai kurių nusikalstamų veikų, teismas pripažino tai, kad jis prisipažino jas padaręs veikas ir dėl jų nuoširdžiai gailėjosi. Jo atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis teismas pripažino tai, kad jis dalį nusikalstamų veikų padarė veikdamas bendrininkų grupėje bei visas veikas padarė būdamas recidyvistas.

R. L. pasikėsino padaryti vieną apysunkį nusikaltimą ir padarė du baigtus nusikaltimus, kurių vienas yra nesunkus nusikaltimas, kitas – apysunkis. Vyras nusikalstamas veikas padarė būdamas neteistas, baustas administracine tvarka, dirbantis. Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad jis nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje.

E. B. padaryta nusikalstama veika yra tyčinio pobūdžio, kuri priskiriama sunkių nusikaltimų kategorijai. Ji anksčiau teistas, šį nusikaltimą padarė turėdamas neišnykusį teistumą už tyčinį nusikaltimą, kas laikytina nusikaltimų recidyvu, o toks asmuo pripažintinas recidyvistu. E. B. eilę kartų baustas administracine tvarka, dirbantis. Nustatytos aplinkybės, vyrą charakterizuoja neigiamai bei teismui sudarė pagrindą manyti, jog iš ankstesnių teistumų jis išvadų nepadarė, ankstesniais nuosprendžiais paskirtų bausmių nepaisė, yra linkęs nusikalsti.

Jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis teismas pripažino tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė veikdamas bendrininkų grupėje bei būdamas recidyvistas.

E. S. padaryta nusikalstama veika yra tyčinio pobūdžio, kuri priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai. Vyras anksčiau teistas, šį nusikaltimą padarė būdamas 5 kartus teistas ir turėdamas neišnykusį teistumą už tyčinį nusikaltimą, kas laikytina nusikaltimų recidyvu, o toks asmuo pripažintinas recidyvistu. E. S. eilę kartų baustas administracine tvarka, nedirbantis. Nustatytos aplinkybės kaltinamąjį charakterizuoja neigiamai bei sudarė pagrindą teismui manyti, jog iš ankstesnių teistumų vyras išvadų nepadarė, ankstesniais nuosprendžiais paskirtų bausmių nepaisė, yra linkęs nusikalsti.

Vyro atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad veiką padarė recidyvistas.

Teismas, subendrinęs bausmes, R. U. skyrė laisvės atėmimą 10 metų 6 mėnesiams.

T. K. paskirtas laisvės atėmimas 6 metams 4 mėnesiams.

E. R. paskirtas laisvės atėmimas 3 metams 3 mėnesiams, R. L. paskirtas laisvės atėmimą 3 metams, abiem vyrams bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams, paskiriant intensyvią priežiūrą ir pareigas: tęsti darbą visą bausmės atidėjimo laikotarpį, vienerius metus dalyvauti elgesio pataisos programoje ir neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu.

K. S. paskirtas laisvės atėmimas 3 metams 3 mėnesiams.

E. B. pripažintas kaltu dėl didelės vertės turto plėšimo ir jam paskirtas laisvės atėmimą 4 metams 6 mėnesiams. Vyras dėl kitų nusikalstamų veikų išteisintas, neįrodžius jo dalyvavimo jas padarant.

E. S. pripažintas kaltu dėl psichotropinių medžiagų laikymo ir jam skirtas laisvės atėmimas 1 metams 10 mėnesių 3 dienoms. Vyras dėl kitų nusikalstamų veikų išteisintas, neįrodžius jo dalyvavimo jas padarant. Į bausmės laiką E. S. įskaitytas laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas ir laikoma, kad nuosprendžio paskelbimo dieną E. S. yra atlikęs visą nuosprendžiu paskirtą bausmę. Po nuosprendžio paskelbimo vyras paleistas.

Be to, R. U. nukentėjusiems ir civiliniams ieškovams turės atlyginti beveik 98 tūkstančių eurų turtinę žalą. R. U. ir E. R. nukentėjusiems solidariai turės atlyginti 840 eurų turtinę žalą. Taip pat R. U., T. K. ir E. B. nukentėjusiajam turės atlyginti 16 620 eurų turtinę žalą. R. U., T. K., K. S., R. L., E. R. ir E. B. nukentėjusiajam solidariai turės atlyginti 6 000 eurų neturtinę žalą.

R. U. ir T. K. nuosavybės teise priklausantys automobiliai konfiskuoti ir nukreipti į nukentėjusiųjų civilinių ieškinių padengimą, patenkinus civilinį ieškinį, likusią sumą (jei tokia būtų) konfiskuota valstybės naudai.

Iš R. U. valstybės naudai konfiskuotos nusikalstamo praturtėjimo būdu gautos lėšos – daugiau kaip 1 300 eurų.

Solidariai iš R. U., T. K. ir E. B. valstybės naudai konfiskuotos nusikalstamo praturtėjimo būdu gautos lėšos – daugiau kaip 1 600 eurų.

Teismas taip pat konfiskavo 14 mobiliojo ryšio telefonų, kompiuterį.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.