Įkalinimo įstaigose bausmę atliekančių asmenų nusikaltimų vykdymas, nusikalstamų veikų organizavimas – ne vienerius metus egzistuojanti problema. Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate (VPK) per pastaruosius tris metus tirta 200 nusikalstamų veikų, susijusių su sukčiavimais (jų metu padaryta beveik 300 000 eurų žala) ir kitais nusikaltimais Marijampolės pataisos namuose (jiems priklauso ir Kybartų sektorius), nustatyta 250 nukentėjusiųjų.

30 procentų visų nustatytų narkotinių medžiagų platinimo atvejų susiję su pataisos namais. Narkotinės medžiagos į pataisos namu patenka įvairiais būdais: permetami, įnešami kūno ertmėse, narkotinėmis medžiagomis įsodrinamas popierius, narkotikai įsiuvami į tekstilės gaminius, slepiami įvairiuose daiktuose. Atskleidus ir užkardinus vieną narkotikų patekimo kelią į įkalinimo įstaigas, atsiranda kitas. Neužtenka pagauti nusikalstamos veiklos vykdytojus, svarbu nustatyti ir eliminuoti organizatorius.

„Amžinojo kalinio” planas

Marijampolės apsrities VPK Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius (ONTS) atliko ne vieną didelės apimties tyrimą, susijusį su narkotinių medžiagų patekimu į įkalinimo įstaigą. Sudėtingų nusikaltimų atskleidimą labiausia apsunkina tai, kad narkotinių medžiagų patekimo į pataisos namus organizatoriais dažniausia būna bausmę atliekantys kaliniai. Jie įsigudrina narkotikų patekimo kelią koordinuoti tiek laisvėje, tiek pačioje įkalinimo įstaigoje. Atskleidus nusikaltimų vykdymo schemą, narkotinių medžiagų patekimo į kalėjimą kelius, kaskart galima nustebti – žmonių išradingumui ribų nėra.

2016 metais ONTS vykdė didelės apimties tyrimą, kurio metu išsiaiškino, kad vienas iš Kybartuose kalinčių nuteistųjų, žiniasklaidos pramintas „amžinuoju kaliniu” (nuteistas 25 metų laisvės atėmimo bausme) organizavo didelio kiekio narkotinių medžiagų gabenimą į pataisos namus. Šiam reikalui buvo užverbuotas Kybartų pataisos namuose elektriku dirbantis asmuo.
Buvo sudarytas bei „sustyguotas” visas narkotinių medžiagų kelias. Vienas asmuo narkotikus atvežė į Marijampolę ir perdavė kitam, kuris tas narkotines medžiagas supakavo bei perdavė trečiajam asmeniui, o pastarasis narkotines medžiagas nugabeno Kybartų pataisos namų elektrikui, kuris kvaišalus turėjo atnešti į pataisos namus. ONTS pareigūnų dėka nusikaltimo įvykdyti nepavyko: nei „amžinojo kalinio” (daug kartų teistas už narkotikų platinimą) ilgametė patirtis, nei organizaciniai gebėjimai nepadėjo.

Vykdant šį tyrimą buvo gauta papildomos žvalgybinės informacijos, pradėtas kitas žvalgybinis tyrimas, kuriame toliau buvo aiškinamasi narkotinių medžiagų patekimo į pataisos namus keliai.

Slėptuvės batuose ir lytiniuose organuose

Surinkę bei išanalizavę informaciją 2017 metais Marijampolės apskrities VPK ONTS pareigūnai atskleidė kitą narkotinių medžiagų patekimo į pataisos namus kelią. Išsiaiškinta, kad ne vienkartinį narkotikų tiekimą į Kybartų pataisos namus organizavo laisvės atėmimo bausmę atliekantis „bachūras“ (ne viena kartą teistas už sunkius, labai sunkius smurtinius nusikaltimus, plėšimus).

Jo vadovaujami nešvarius darbelius vykdė daugybė bendrininkų tiek laisvėje, tiek įkalinimo įstaigoje. Vilniuje įsigiję heroino bendrininkai atgabendavo kvaišalus į Kauną, kur kiti organizatoriaus bendrininkai juos paslėpdavo leidžiamuose perduoti nuteistiesiems daiktus, maisto produktus, pavyzdžiui, papildus, parfumeriją ir pan. Tada daiktus „legaliu“ būdu perduodavo nuteistiesiems.

Ši narkotikų tiekimo grandinė buvo nutraukta, realizuojant surinktą kriminalinės žvalgybos informaciją. Sekimo metu buvo užfiksuota visa narkotinių medžiagų kelionė iš Vilniaus į Kauną, jų perėmimas Kauno mieste bei nugabenimas pas vietinį batsiuvį. Batsiuvys, atneštoje naujų sportinių batelių poroje, įrengė slėptuves, kuriose paslėpė heroiną. Dėžė su sportiniais bateliais turėjo būti perduota vienam iš Kybartų pataisos namų kalinių, tačiau minėta asmenų grupė buvo sulaikyta Marijampolės ONTS pareigūnų.

Toliau vykdant tyrimą, atliekant slaptus ikiteisminio tyrimo veiksmus buvo nustatyta, kad tas pats nusikalstamos veikos organizatorius tęsia savo veiklą. Nustatyta kita narkotinių medžiagų patekimo į Kybartų pataisos namus schema. Išsiaiškinta, kad organizatoriaus bendrininkai laisvėje, jo nurodymu, įgijo laibai didelį kiekį heroino ir jį perdavė moteriai (nuteistojo žmonai), kuri planavo lytiniuose organuose minėtas medžiagas įnešti į Kybartų pataisos namus ilgalaikio pasimatymo metu. Tačiau Marijampolės ONTS pareigūnai planą sužlugdė. Organizatoriui pareikšti įtarimai dėl labai didelio kiekio narkotinių medžiagų platinimo. Vykdant šį tyrimą buvo gauta naujos informacijos, pagal kurią toliau buvo nustatinėjami narkotinių medžiagų patekimo į įkalinimo įstaigas keliai.

Kalinio romanas su pardavėja

Surinkus žvalgybinės informacijos išsiaiškinta, kad 2018 metais narkotikus į Marijampolės pataisos namus vėl bandyta gabenti užverbavus įkalinimo įstaigoje dirbantį asmenį. Šį kartą narkotines medžiagas bandė įvežti įmonės, atliekančios remonto darbus pataisos namuose, darbuotojas. Jis iš pažįstamo vyriškio paėmė paketą, kurį iš Kauno atgabeno į Marijampolę ir, paslėpęs sunkvežimio ZIL daiktadėžėje esančioje guminėje žarnoje, šį paketą su labai dideliu psichotropinės medžiagos kiekiu gabeno į Marijampolės pataisos namų teritoriją.

Vykdant tolimesnį tyrimą, renkant ir analizuojant žvalgybinę informaciją, buvo identifikuota dar viena narkotinių medžiagų tiekimo į Marijampolės pataisos namus schema. Nustatyta, kad vienas iš narkotikų tiekimą į pataisos namus organizuojančių nuteistųjų yra užmezgęs romaną su pataisos namų parduotuvėje dirbančia darbuotoja, kuri maisto produktuose paslėptas narkotines medžiagas įveždavo į Marijampolės pataisos namus bei vėliau jas perduodavo nuteistiesiems. Ilgainiui minėta darbuotoja į narkotikų tiekimo schemą įtraukė ir pataisos namų parduotuvės vadovę, kuri iš minėtos nelegalios veiklos gaudavo nemažą atlygį.

2019 metų balandžio mėnesį Marijampolės apskr. VPK ONTS pareigūnai, turėdami išankstinės kriminalinės žvalgybos informacijos, surengė operaciją. Pataisos namų parduotuvės darbuotoja su įkalčiais, t. y. su dideliu kiekiu narkotinių medžiagų buvo sulaikyta Marijampolės apskrityje. Buvo atliktos masinės kratos Marijampolės pataisos namuose, kurių metu buvo surasta ir paimta daug įrodomosios medžiagos.

Didysis permetimas

Po „kalėjimo parduotuvės uždarymo“ Marijampolės pataisos namuose prasidėjo narkotikų badas, dėl to kilo kalinių maištai prieš administraciją. Nuteistieji buvo priversti grįžti prie seno, bet patikrinto narkotikų patekimo į pataisos namus būdo – permetimo. Siekiant užkardyti permetimus organizuojančių asmenų veiklą, Marijampolės ONTS pareigūnai atliko itin didelės apimties kriminalinės žvalgybos veiksmus, kurių dėka buvo identifikuota grupė, organizuojanti narkotikų permetimus į pataisos namus.

Tyrimo metu, nustatyta, kad Marijampolės pataisos namuose kalintys asmenys organizuoja labai didelio kiekio heroino permetimą. Organizatoriai į šią nusikalstoms veikos schemą įtraukė savo buvusį „kolegą“ – už labai sunkius nusikaltimus kalėjusį, bet prieš 3 mėnesius į laisvę paleistą vyriškį. Jis itin atsakingai ruošėsi planuojamam permetimui, atliko net kelis bandomuosius metimus. Buvo permetami akmenys, taip analizuojant kalėjimo sargybinių reakciją bei veiksmus. Buvo ištyrinėti galimi priartėjimo bei atsitraukimo keliai.

2019 rugsėjo 6 d. narkotikų permetimą organizuojantys nuteistieji davė nurodymą laisvėje esančiam bendrininkui, kad pastarasis nuvyktų į Marijampolę, iš vietinio gyventojo paimtų labai didelį kiekį narkotinių medžiagų, jas supakuotų ir lygiai 14 valandą permestų į pataisos namus. Siekiant užfiksuoti visą narkotinių medžiagų perdavimo grandinę, Marijampolės ONTS organizavo sekimą bei sudarė sulaikymo grupę.

Nusikaltėlius būtinai reikėjo sulaikyti dar vykstančius Marijampolės pataisos namų link, t. y. jokiu būdu neleisti išlipti iš automobilio, nes buvo žinoma, kad pastebėję pareigūnus, narkotikus jie bandys išmesti ir bėgti.

Sekimo metu buvo užfiksuota, kaip iš Kazlų Rūdos asmuo atvyksta į Marijampolę ir susitinka su vyriškiu, kuris perduoda narkotines medžiagas. Abu vyriškiai automobiliu vyksta Marijampolės pataisos namų kryptimi. Sulaikymo grupei buvo duota komanda transporto priemonę užblokuoti ir sulaikyti įtariamuosius.

Pavojingos gaudynės ir didžiulė krata

Prie Marijampolės pataisos namų esančioje sankryžoje ONTS pareigūnams užblokavus minėtą automobilį prasidėjo veiksmo filmo vertos gaudynės. Vairuotojas, įjungęs atbulinę pavarą, taranavo tarnybinį automobilį, jį nustūmė atgal ir per raudoną šviesoforo signalą išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, prieš tai partrenkdamas bei sužalodamas pareigūną.

Viskas vyko šviesiu paros metu vienoje iš centrinių Marijampolės gatvių, kurioje nemažas pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimas. Galėjo nukentėti niekuo dėti eismo dalyviai, reikėjo kuo greičiau sučiupti nusikaltėlius. Prasidėjo bėglių gaudynės, buvo pasitelkti visi Marijampolėje dirbantys policijos ekipažai. Bėgliai nepaisė šviesoforo signalų, vos nepartrenkė per perėją ėjusių žmonių.

Tačiau Marijampolės ONTS bei Kelių policijos pareigūnai bėglius sulaikė. Užblokavus nusikaltėlių transporto priemonę, paketas su narkotinėmis medžiagomis buvo išmestas per automobilio langą, tačiau jis nukrito pareigūnams po kojomis. Panaudojus kovinių imtynių veiksmus įtariamieji buvo sulaikyti. Rasta 100 gramų heroino.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų bei pasikėsinimo jas neteisėtu būdu platinti, t. y. permesti į Marijampolės pataisos namų teritoriją. Tyrimo metu buvo įvykdyta teismo sankcionuota krata Marijampolės pataisos namų gyvenamosiose bei pagalbinėse patalpose, kuriose gyveno ar lankėsi prie nusikaltimo prisidėję asmenys.

Kratoje dalyvavo apie 100 Marijampolės apskr. policijos bei Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Rasta ir paimta ne tik atliekamam tyrimui reikšmingų draudžiamų daiktų, bet ir daug su tyrimu nesusijusių nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų bei medžiagų. Buvo rasta ir paimta daug balduose, maisto produktuose, grindyse ir kitur įmantriai paslėptų SIM kortelių, USB laikmenų, 10 mobiliojo ryšio telefonų, 110 litrų alkoholio, vadinamosios „brogos“. Taip pat trijose skirtingose patalpų vietose rasti sumaniai paslėpti 3 paketai su narkotinėmis medžiagomis, dėl ko Marijampolės pataisos namų kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai pradėjo 3 atskirus ikiteisminius tyrimus.

Marijampolės apskr. VPK ONTS pareigūnai pasiekė išsikelta tikslą - narkotinių medžiagų patekimo į Marijampolės pataisos namus organizatoriai nustatyti bei sulaikyti. Ikiteisminis tyrimas baigtas, trijų asmenų organizuotai grupei pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.

2020 metų vasario 20 d. byla perduota į teismą.


Baigus publikuoti pasakojimų ciklą, Delfi skaitytojai galės balsuoti ir išrinkti labiausiai jiems patikusį tyrimą.