Ikiteisminio tyrimo duomenimis, vieną vėlų praėjusių metų balandžio vakarą Vilkaviškio rajone asmuo, brisdamas vandens grioviu, neteisėtai perėjo valstybės sieną, nubrido į Rusijos Federacijos teritoriją, o po poros minučių grįžo atgal. Jo bendrininkas stebėjo aplinką bei saugojo, kad jų neužkluptų Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai. Minėtieji asmenys buvo sulaikyti VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Specialiosios paskirties komandos pareigūnų. Juos sulaikiusiems pareigūnams vyriškiai teigė, kad medžiojo bebrus.

„Baudžiamajai atsakomybei kilti nesvarbu valstybės sienos kirtimo tikslas (net jeigu asmuo medžioja ar grybauja), svarbu, kad tai būtų padaryta neteisėtai ir kirsta išorinė Europos Sąjungos siena. Nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas užsienietis, jeigu jis neteisėtai atvyko turėdamas tikslą pasinaudoti prieglobsčio teise arba turėdamas tikslą iš Lietuvos teritorijos pereiti į trečiąją valstybę, jeigu toks asmuo deportuojamas į šalį, iš kurios perėjo Lietuvos sieną, arba į šalį, kurios pilietis jis yra", – sako ikiteisminiam tyrimui vadovavęs ir jį kontroliavęs, valstybinį kaltinimą teisme palaikęs prokuroras Vytautas Nacikūnas.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.