Pėsčioji buvo išvežta į ligoninę ir ten po poros valandų mirė.