Atlikus tarnybinį patikrinimą, konstatuota, kad Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) pareigūnams iš pirminės surinktos medžiagos buvo žinoma, kad įtariamasis Stasys Brasas gali disponuoti šaunamuoju ginklu.

Telšių aps. VPK pareigūnai, 2020 m. gegužės 28-29 dienomis, reaguodami į pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje ir dalyvavę S. Braso paieškoje, nors ir padarė tam tikrų smulkių taktinių klaidų, tačiau savo pareigas atliko tinkamai, t.y. vykdami į S. Braso gyvenamąją vietą, turėjo visas susiklosčiusiai situacijai reikalingas technines priemones ir informaciją, būtiną psichologiškai pasiruošti ir užtikrinti, kad įtariamasis nepasišalintų ir nepasislėptų nuo tyrimo, kol atvyks specialiosios pajėgos, praneša Policijos departamentas.

Patikrinimo metu nustatyta, kad įtariamasis S. Brasas atitiko didelę grėsmę keliančio asmens sąvoką, o kilęs įvykis atitiko didesnio pavojingumo įvykio sąvoką. Todėl, vadovaujantis galiojančiais reikalavimais, Telšių aps. VPK ir Mažeikių r. policijos komisariato vadovybė privalėjo spręsti klausimą dėl specialiųjų pajėgų pasitelkimo įtariamajam sulaikyti.

Tarnybinio patikrinimo metu buvo įvertinti ir tiesioginių pareigūnų vadovų veiksmai. Buvusio Telšių aps. VPK viršininko pavaduotojo R. Jagmino atžvilgiu tarnybinis patikrinimas nutrauktinas, kadangi pastarasis atleistas iš vidaus tarnybos ir yra netekęs pareigūno statuso. Tuo tarpu vertinant buvusio Mažeikių r. policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininko A. Bubliausko veiksmus nesurinkta pakankami objektyvių ir neginčijamų duomenų, leidžiančių konstatuoti jo veiksmuose tarnybinio nusižengimo sudėtį.

Siekiant ateityje išvengti tokių įvykių arba juos minimalizuoti, tarnybinio patikrinimo išvados kopiją perduota Lietuvos policijos mokyklai išanalizuoti esamą situaciją ir teikti siūlymus dėl policijos pareigūnų profesinio taktinio parengimo įgūdžių formavimo ar šių įgūdžių tobulinimo bei šios veiklos kontrolės mechanizmo tobulinimo.

Dėl šio įvykio toliau atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuris atsakys į visus likusius klausimus.