Ši byla išnagrinėta žodinio proceso tvarka atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą ir laikantis visų saugumo priemonių, kaip to reikalauja šalyje dėl pandemijos įvestos karantino sąlygos. R. Norušaitis yra suimtas, jo dalyvavimas teismo posėdyje buvo užtikrintas naudojant nuotolinio vaizdo priemones.

Bylos duomenimis, vėlų praėjusiųjų metų rugpjūčio 19-osios vakarą policijos pareigūnai gavo telefoninį pranešimą, kad Joniškio miesto parke šaudo vyras. Netrukus atskubėję policininkai R. Norušaitį sulaikė su įkalčiais. Sulaikytasis buvo neblaivus.

Nagrinėjant šią baudžiamąją bylą R. Norušaitis prisipažino visiškai. Jis sakė, kad šaudmenimis, ginklais domėjosi seniai, juos kolekcionavo, pirkdamas ir internetu, ir iš kitų šaltinių. Ginklų kainos kaltinamasis neįvardijo. Jis teigė, jog pramoninės gamybos lygiavamzdį šautuvą, revolverį, pistoletą, įvairaus kalibro šaudmenis ir „Mauser“ sistemos durklą įsigijo prieš 5–8 metus ir juos laikė namuose, kaime. Tačiau likus maždaug dviem savaitėms iki incidento Joniškio miesto parke persikėlė gyventi pas vaikystės draugą išsiveždamas iš savo namų minėtus ginklus, šaudmenis ir durklą.

Praėjus porai savaičių, rugpjūčio 19 d., nutarė ginklus, šaudmenis ir durklą perkelti ir paslėpti kitoje vietoje – Joniškio sodų teritorijoje. Medžioklinį šautuvą išardė ir visus ginklus, šaudmenis ir durklą sudėjo į kuprinę. Į Joniškį dviračiu išvyko apie 8 valandą ryto. R. Norušaitis teigė, jog minėtų ginklų, šaudmenų ir durklo nesiruošė parduoti, o juos gabeno norėdamas paslėpti kitoje vietoje.

Vykdamas į Joniškį, nusipirko 7–8 litrus alaus ir jį gėrė Joniškio miesto parke iki 21 valandos. Parke pašalinių žmonių nematė. Iš kuprinės išėmęs medžioklinį šautuvą, jį sudėjo ir du kartus iššovė. Kaltinamasis negalėjo paaiškinti, kodėl taip pasielgė, pats spėjo, jog greičiausiai dėl alkoholio. R. N. tikino, jog tik po paleistų šūvių pamatė dvi merginas, tačiau joms nieko nesakė.

Savo parodymus pateikė nusikaltimo metu visai šalia R. N. buvusios dvi draugės. Nepilnametės mergaitės liudijo, jog nepažįstamas vyras į parką atvažiavo dviračiu, nuo kurio jis vis krisdavęs. Liudininkės taip pat matė, kad nepažįstamasis turi šautuvą. Kai šis ginklą nusiėmė nuo pečių, draugės pasislėpė už medžių ir toliau viską stebėjo. Netrukus vyras vieną šūvį paleido į žemę, kitą į orą. Dar po kelių akimirkų jis sėdo ant dviračio ir nuvažiavo. Viena iš liudininkių tuoj pat paskambino policijai.

R. Norušaitis visišką prisipažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi teismas pripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui.

Teismas konstatavo, jog Rolandas Norušaitis padarytas nusikaltimas yra visiškai įrodytas kaltinamojo, liudytojų parodymais, kita byloje esančia medžiaga.

Už padarytą nusikaltimą R. N. skirta 3 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurią jis turės atlikti pataisos namuose. Nuosprendžiui įsiteisėjus nuteistojo ginklai, kelios dešimtys šovinių teismo sprendimu bus perduoti Lietuvos ginklų fondui.

Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.