Negyvus žmones aptiko namo šeimininko brolis. Kelias dienas negalėjęs patekti į brolio namus, vyras trečiadienį išlaužė duris ir pamatė mirusiuosius (tarp jų – ir savo brolį).

Mirties priežastis nustatoma. Pasak pareigūnų, pirminė versija – apsinuodijimas smalkėmis.

Mirusiuosius radęs vyras pasakojo, kad antradienį grįžęs iš ligoninės užėjo pas brolį, bet namas buvo užrakintas. Per langą pamatė lovoje miegantį brolio sugėrovą iš gretimo kaimo.

Vakare vyras dar sykį atėjo, bet namas vis dar buvo užrakintas.

Atėjęs trečiadienį per langą pamatė, kad lovoje esantis brolio sugėrovas tebėra toje pačioje pozoje. Tada vyras nusprendė išlaužti duris.

Savo negyvą brolį rado tualete, užsikniaubusį ant unitazo. Moteris (iš gretimo kaimo) gulėjo ant grindų, pasidėjusi pagalvį ir užsiklojusi. Lovoje gulintis vyras irgi buvo negyvas. Name rasta užkandos likučių, ant grindų privemta. Pasak negyvėlius radusio vyro, name degėsių kvapo jis nejuto. Jo manymu, žmonės galėjo mirti apsinuodiję alkoholiu ar alkoholio surogatais.

Tačiau vyras name neaptiko alkoholio likučių, todėl spėja, kad išgertuvėse galėjo dalyvauti dar vienas Karažiškių gyventojas, kuris mėgsta išsinešti gėrimus, kai sugėrovai smarkiai apsvaigsta. To žmogaus, pasak vyriškio, kaime niekas nematęs jau dvi dienas.