Rugpjūčio 4 d. pavakare Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai sulaikė nuteistąjį S. T., o rugpjūčio 5 d. naktį Šiauliuose policijos pareigūnai sulaikė antrąjį nuteistąjį V. T.
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnai abu nuteistuosius grąžino į įstaigą.

Teisė be sargybos arba be palydos išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų suteikia nuteistajam galimybę būti darbo, mokymo arba socialinės reabilitacijos priemonių įgyvendinimo laiku tam tikroje vietovėje arba konkrečioje teritorijoje arba vykti tam tikru maršrutu.

Nuteistieji, nustatytu laiku negrįžę į pataisos namus netenka teisės be sargybos arba be palydos išvykti už įstaigos teritorijos ribų.