Pasak apkaltinamąjį nuosprendį H. Daktarui priėmusios teisėjų kolegijos, be kitų nurodomų aplinkybių, prašymas iš esmės argumentuojamas tuo pagrindu, kad jo padėtį neva švelnina ne įstatyme įtvirtintas reguliavimas, o išaiškinimas, kurį pateikė Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT), priimdamas 2017 m. gegužės 23 d. sprendimą byloje Matiošaitis ir kiti prieš Lietuvą.

Apygardos teismas priimtoje nutartyje pažymėjo, kad nuteistojo prašyme minimu EŽTT sprendimu nebuvo konstatuotas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Konvencija) 3 straipsnio pažeidimas būtent nuteistojo H. Daktaro atveju. Be to, teismo savarankiškas ir vienkartinis teisėkūros spragos užpildymas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi EŽTT yra pateikti, bet dar neišnagrinėti H. Daktaro ir kitų pareiškėjų iš Lietuvos pareiškimai dėl to paties klausimo.

„Reguliavimas, kuriuo yra ištaisomas EŽTT konstatuotas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas, yra įsigaliojęs, t. y. Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. kovo 21 d. priėmė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII–2005, kuris įsigaliojo 2019 m. balandžio 3 d.“ – šiandien paskelbtoje nutartyje rašo teismas.

Baudžiamojo proceso kodekso 3601 straipsnio 1 dalyje (įstatymo Nr. XIII–2006 redakcija, įsigaliojusi nuo 2019 m. balandžio 3 d.) yra numatyta, jog Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju klausimą dėl nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuoto laisvės atėmimo bausme nagrinėja ir motyvuota nutartimi išsprendžia bausmės atlikimo vietos apygardos teismo trijų teisėjų kolegija pagal bausmę vykdančios institucijos teikimą. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog esant visoms sąlygoms, kai gali būti svarstomas laisvės atėmimo iki gyvos galvos pakeitimas kita bausmės rūšimi, klausimą nagrinėti turi ne nuosprendį priėmęs Klaipėdos apygardos teismas ir prašymą paduoti turi ne pats nuteistasis, o bausmę vykdanti institucija.

Nutartį galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui.

2018 m. balandžio mėnesį nuteistojo H. Daktaro advokatas jau buvo kreipęsis į Klaipėdos apygardos teismą su prašymu palengvinti nuteistojo iki gyvos galvos teisinę padėtį, sušvelninant jam apkaltinamuoju nuosprendžiu paskirtą bausmę, parenkant kitą bausmės rūšį. Klaipėdos apygardos teismas nutartimi šį prašymą atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas dėl šios nutarties pateikto apeliacinio skundo netenkino.