Šiame sektoriuje, rakinamose patalpose, kuriose papildomai įrengta ir mobiliųjų telefonų detektavimo sistema, yra tinkamos sąlygos užtikrinti nuteistųjų dienotvarkės režimą, discipliną, veikia dinaminės apsaugos modelis, kurį taikant modernizuotos apsaugos sistemos ir aktyviai vykdomos prevencinės užimtumo priemonės.

Disciplinos ir režimo užtikrinimo priemonės Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iajame sektoriuje sukėlė nuteistųjų pasipiktinimą – pirmadienį beveik 300 nuteistųjų, nepatenkinti, neva, griežtesnėmis laikymo sąlygomis, nėjo pusryčiauti, praneša Kalėjimų departamentas.

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija šiuo metu vykdo prevencinius pokalbius, peržiūri nuteistųjų dienotvarkes, aiškina teisės aktų įgyvendinimo tvarką, bausmių vykdymo kodekso nuostatas.

Kalėjimų departamento direktorius Robertas Krikštaponis ne kartą yra akcentavęs, kad teisės aktų nustatyta disciplina turi būti atstatyta ir pareigūnai imsis visų priemonių, kad įkalinimo įstaigose būtų įgyvendinta nuteistųjų teisių, pareigų ir atsakomybės visuma.

Kalėjimų departamentas pranešė, kad Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iajame sektoriuje nuteistųjų pietūs vyko įprastu režimu.