Baudžiamąją bylą, kuri buvo iškelta po DELFI paviešintos skandalingos informacijos, išnagrinėjęs teismas nutarė, kad pareigūnai Rolandas Šimkus, Vaidas Andriulaitis ir Džeraldas Malinauskas piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, todėl R. Šimkui ir D. Malinauskui buvo skirta šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant vieneriems metams.

Tuo metu V. Andriulaitis atleistas nuo atsakomybės pagal laidavimą – už jį laidavo sutuoktinė. Anot teismo, pareigūnas padarė dvi nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkių bei apysunkių nusikaltimų kategorijoms, prisipažino nusikaltęs ir nuoširdžiai gailisi, susitaikė su nukentėjusiuoju, atlygino padarytą žalą, šiuo metu valstybės tarnyboje nebedirba, kas leido teismui daryti išvadą, kad jis ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

Visi trys buvę pareigūnai turės sumokėti beveik po 400 eurų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Kaip informuoja teismas, skiriant bausmes R. Šimkui ir D. Malinauskui buvo atsižvelgta į tai, kad jie, veikdami bendrininkų grupe, padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį nusikaltimą, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi viršydami įgaliojimus bei nežymiai sutrikdė į policijos kamerą uždaryto klaipėdiečio T. S. sveikatą, yra atleisti iš tarnybos, prieš tai nebuvo teisti ar atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, duomenų apie pradėtus kitus ikiteisminius tyrimus jų atžvilgiu byloje nėra.

Byloje nustatyta, kad 2016 m. gruodį, pareigūnų tarnybos metu į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą dėl administracinių teisės pažeidimų buvo pristatytas T. S. ir patalpintas į laikino sulaikymo patalpą. Pastarajam triukšmaujant bei nepaklusus teisėtiems pareigūnų reikalavimams nutraukti neteisėtus veiksmus, V. Andriulaitis laikydamas rankose antrankius ir virvę, atidaręs sulaikymo patalpos duris, įspėjo sulaikytąjį apie galimą specialiųjų priemonių panaudojimą. Pareigūnui išėjus, pasigirdo smūgis į sulaikymo patalpos duris, tad V. Andriulaitis vėl įėjo į sulaikymo patalpą ir antrankiais surakino T. S. rankas už nugaros.

Tuo metu į sulaikymo patalpą įėjo ir R. Šimkus, kuriam už rankos palaikant nukentėjusįjį, V. Andriulaitis virvę užfiksavo prie antrankių. Po to, D. Malinauskui priėjus prie durų ir jas palaikant ranka ir koja, V. Andriulaitis perkėlė virvę per sulaikymo patalpos durų viršų, virvę įtempė, įstūmė besipriešinantį T. S. į kameros vidų, kartu su D. Malinausku uždarė duris ir virvę užfiksavo už durų rankenos.

Tokiu būdu įtemptos į viršų nukentėjusiojo rankos laikytos beveik valandą, dėl ko jam padaryti sužalojimai, atitinkantys nežymų sveikatos sutrikdymą, pažymėjo teismas.

V. Andriulaitis teisiamojo posėdžio metu prisipažino dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų. Du kiti pareigūnai kaltais neprisipažino. R. Šimkus parodė, kad patalpintas į sulaikymo kamerą asmuo elgėsi agresyviai. Jis matė, kaip į kamerą įėjo V. Andriulaitis, kadangi tokie agresyvūs asmenys būna nenuspėjami, nusprendė padėti kolegai. D. Malinauskas parodė, kad į kamerą nebuvo net įėjęs, eidamas pro šalį pastebėjo, kad vyko grumtynės, kameroje buvo tramdomas pažeidėjas. Dėl kameros metalinių durų nestabilumo, jis priėjo ir palaikė viena ranka atidarytas duris.

Nukentėjusysis teigė, kad jis beldė į duris, bet ne agresyviai. Jis beldė ranka ir koja tam, kad prieitų pareigūnas ir jį paleistų namo, nes jaudinosi dėl vaikų, tuo momentu susinervino ir stipriau spyrė koja į duris, po ko jam buvo uždėti antrankiai ir panaudota virvė.

Teismas nesutiko su pareigūnų manymu, kad jų panaudota priemonė susidariusioje situacijoje buvo adekvati, siekiant, kad nukentėjusysis nesusižalotų pats ir negadintų valstybės turto. Be to, byloje esančiame vaizdo įraše nebuvo užfiksuota, kad sulaikytasis būtų save žalojęs ar daužęs sulaikymo patalpos inventorių.

Teismas pažymėjo, kad pareigūnai patys teigė, jog galėjo stebėti kameros vidų per monitorių ir įsitikinti, kad dėl nukentėjusiojo veiksmų kyla pavojus tiek jo sveikatai, tiek valstybės turtui. Iš vaizdo įrašo taip pat matyti, kad alternatyvių priemonių prieš nukentėjusįjį pareigūnai nesiėmė.

Teismui nekilo abejonių, kad pareigūnai prieš T. S. žeminančiu būdu panaudojo specialiąsias prievartos priemones – antrankius ir virvę, o šių specialiųjų priemonių uždėjimo ir pritvirtinimo būdas patvirtina, kad jų panaudojimo tikslas buvo ne siekimas apriboti asmens kūno judesius, apsaugant sulaikytąjį nuo susižalojimo, o siekimas sukelti fizinį skausmą sulaikytajam bei tokiomis neleistinomis priemonėmis nukentėjusįjį priversti vykdyti policijos pareigūnų reikalavimus, t. y. nustoti spardyti duris ir triukšmauti.

Dėl tokių pareigūnų veiksmų žalą patyrė nukentėjusysis, taip pat padaryta didelė žala policijos prestižui.

Daugiau apie šią istoriją galite skaityti susijusiuose DELFI straipsniuose.