Teismas praneša, kad jis 2012 m. gegužės 17 dieną veikdamas bendrininkų grupėje Kauno r., Teleičių km., Klonio gatvėje, aktyviais veiksmais – tyčiniu susibūrimu prie namo durų, sudarydamas spūstį ir taip užblokuodamas patekimą į namą, bendrai užgauliai šaukdamas ir atkakliai nepaklusdamas pasišalinti, keldamas sumaištį trukdė antstolei Sonatai Vaicekauskienei patekti prie namo durų ir į jo vidų, tai yra atlikti būtinus veiksmus vykdant teismo sprendimą.

Jis kartu su bendrininkais naudojo jos atžvilgiu prievartą – spaudė ir stumdė, tuo Sonatai Vaicekauskienei sukėlė fizinį skausmą.

Bylos nagrinėjimas šio kaltinamojo atžvilgiu užsitęsė, nes D. Kaminicko atžvilgiu byla buvo išskirta iš to paties teismo nagrinėtos bylos dėl D. K. patirtos traumos.

Teisminio nagrinėjimo metu kaltinamasis D. Kaminickas dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu neprisipažino. Jis teismui paaiškino, kad į Klonio gatvę 2012 m. gegužės 17 d. su kitais asmenimis susirinko stebėti kaip bus vykdomas teismo sprendimas dėl mergaitės perdavimo motinai.

Jis tikėjosi, jog bus galima pamatyti, kaip mergaitė perduodama motinai. Jis su kitais ten buvusiais asmenimis nesitarė, jog kliudys antstolei perduoti mergaitę mamai.

Prie namų buvę žmonės prašė nešti suolų eiles, nes pasklido kalbos, kad atvažiavę policijos pareigūnai yra su tarnybiniais šunimis. Kaip jis pats teigė, jis buvo priėjęs prie Neringos Venckienės namo durų, skambino durų skambučiu ir prašė, kad N. Venckienė įleistų antstolę, tačiau ji to nepadarė.

Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu buvo apklausti net 37 liudytojai dalyvavę įvykyje, iš kurių dalis taip pat nuteisti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nuosprendžiu dėl trukdymo antstolio veiklai.

Teismas neginčijamais įrodymais pripažino vaizdo įrašus iš įvykio vietos, kurie buvo peržiūrėti teismo posėdžiuose ir baudžiamojoje byloje esančias fotonuotraukos.

„Iš pateiktų teismui vaizdo įrašų matyti, kad kaltinamasis D. Kaminickas su kitais Klonio gatvėje buvusiais asmenimis nešė suolų eiles, iš jų statė kliūtis, kad nebūtų galima antstolei ir policijos pareigūnams patekti prie namo ir įvykdyti teismo sprendimo“,- rašoma teismo nuosprendyje.

Teismas vertindamas asmenų vieną ar kitą elgesį, kuriuo sudaromos kliūtys antstoliui vykdyti teismo sprendimą ir pripažindamas šį elgesį nusikalstamu, privalo įvertinti ne vien tik kliūtis, su kuriomis susidūrė antstolis, bet ir įvykio kontekstą: vykdomo teismo sprendimo turinį, asmenų, kurių interesai paliečiami teismo sprendimu, padėtį, jų ir dalyvaujančių asmenų informuotumą apie teismo sprendimo turinį, veiksmų, kuriais trukdoma antstoliui intensyvumą, taip pat paties antstolio veiksmų teisėtumą ir pan..

Teismas pažymėjo, kad D. Kaminicko veiksmai leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad jis su kitais byloje apklaustais liudytojais (ne policijos pareigūnai) veikė bendrai, kiekvieno jų aktyvūs veiksmai buvo nukreipti sutrukdyti antstolei vykdyti teismo sprendimą, nepaklusdami nei pačios antstolės prašymams leisti jai praeiti iki namo ir atlikti savo darbą, nei reaguodami į pareigūnų nurodymus bei įspėjimus dėl atsakomybės, nevykdant teisėtų reikalavimų, jie suvokė savo veiksmų bendrumą, jiems pritarė ir norėjo taip veikti.

Skirdamas bausmę - 70 MGL (2 636,20 eurų) dydžio baudą, teismas atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.