Nuteistasis Virginijus Baltrušis laisvės atėmimo bausmę atlieka už labai sunkaus, apysunkio ir nesunkaus nusikaltimų padarymą – paskirta galutinė subendrinta 15 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausmė. Bausmės pabaiga – 2025 m. birželio 22 d.

Primename, kad V. Baltrušis buvo nuteistas už tai, kad 2007 m. lapkričio 28 d. itin žiauriai nužudė nusikalstamo pasaulio autoritetą, pravarde Valdyba, praneša Kaišiadorių r. apylinkės teismas.

Šiuo metu nuteistasis V. Baltrušis yra atlikęs pusę paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Laisvės atėmimo vietų ligoninė siūlė nuteistąjį V. Baltrušį atleisti nuo tolesnio laisvės atėmimo bausmės atlikimo dėl ligos.

Teismas pažymėjo, kad tas, kuris po nuosprendžio priėmimo suserga sunkia nepagydoma liga, gali būti atleistas nuo tolesnio bausmės atlikimo, tačiau spręsdamas šį klausimą, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos sunkumą, nuteistojo asmenybę, jo elgesį bausmės atlikimo metu, ligos pobūdį ir atliktos bausmės laiką. Jeigu šia liga nuteistasis jau sirgo nusikalstamos veikos darymo metu ir tai nesutrukdė jam padaryti veiką, tokia liga teismų praktikoje nepripažintina pagrindu atleisti nuteistąjį nuo bausmės.

„Atsižvelgus į nuteistojo padarytos nusikalstamos veikos sunkumą – teistas už labai sunkaus nusikaltimo padarymą, nuteistojo asmenybę – prieš tai teistas penkis kartus, atliktos bausmės dalį – atlikęs tik pusę paskirtos bausmės, ligos gydymo įkalinimo įstaigoje galimybes – nuteistasis yra tinkamai prižiūrimas, jo liga nedaro poveikio kitiems nuteistiesiems ir jų sveikatos būklei, dėl to nėra pagrindo tenkinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės teikimo dėl nuteistojo Virginijaus Baltrušio atleidimo nuo bausmės dėl ligos,“ – rašoma teismo nutartyje.

Teismo nutartį per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos galima skųsti Kauno apygardos teismui.