Išplėstinę teisėjų kolegiją sudaro septyni Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai.

Teisėjų kolegijos pirmininkas Armanas Abramavičius sakė, kad perduoti bylą išplėstinei kolegijai nuspręsta dėl to, jog tinkamas Baudžiamojo įstatymų normų įtvirtinimas ir įstatymų taikymas bendrininkavimo institute gali būti vertinamas kaip naujas teisės aiškinimas teismų praktikoje. O tai, anot teisėjo, gali būti svarbu vienodos teismų praktikos formavimui.

Anksčiau žemesnės instancijos teismas yra konstatavęs, kad R. Ivanauskas padėjo D. Kedžiui rengtis nužudyti keturis žmones ir du iš jų nužudant.

R. Ivanauskui skirta aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose. Tai minimali įstatyme numatyta bausmė už sunkų nusikaltimą. Šią bausmę R. Ivanauskas jau atlieka.

Lietuvos apeliacinio teismo dar birželį priimtą nuosprendį kasacine tvarka skundė R. Ivanauskas. Jis prašė išteisinti arba atleisti nuo bausmės atlikimo dėl ligos – esą regos problemos nebuvo kliūtis padaryti inkriminuotus nusikaltimus.

„Tai, kad po nusikalstamos veikos padarymo R. Ivanauskas apako, – jo nuo atsakomybės neatleidžia“, – dar žemesnės instancijos teismo teisėjai nurodė, kad sveikatos būklės pablogėjimas po nusikaltimo nemažina nuteistojo, kaip asmenybės, pavojingumo visuomenei.

Anksčiau kartu su R. Ivanausku buvo teisiama ir jo buvusi draugė Eglė Barauskaitė, tačiau Vilniaus apygardos teismas dar 2016 m. birželio 9 d. nuosprendžiu dėl kurstymo nužudyti du ir daugiau žmonių ir už padėjimą rengiantis nužudyti keturis asmenis ir du iš jų nužudant, moterį išteisino, nes nebuvo įrodyta, kad ji dalyvavo padarant nusikalstamą veiką.

Teismo sprendimu iš R. Ivanausko yra priteisti civiliniai ieškiniai nukentėjusiesiems – nužudyto teisėjo J. Furmanavičiaus seserims S. Uogintienei, R. Burneikienei, V. Variakojienei, A. Rastenienei, B. Čėplaitienei, N. Vilimienei – po 10 tūkst. Eur; nužudytos V. Naruševičienės tėvams S. Stankūnui ir T. Stankūnienei – po 20 tūkst. Eur; nukentėjusiesiems G. Sakalinskaitei-Ūsienei, A. Ūsienei ir A. Ūsui – kiekvienam po 10 tūkst. Eur.

Nukentėjusiosios L. Stankūnaitės civilinį ieškinį pirmosios instancijos teismas buvo patenkinęs visiškai ir jai buvo priteisęs visą prašomą sumą – 28 962 Eur – neturtinei žalai atlyginti.

Bylą išnagrinėję teismai yra nustatę, kad R. Ivanauskas kartu su E. Barauskaite ir D. Kedžiu atvyko pas šiuo metu valstybės saugomą liudytoją Mindaugą Žalimą, pokalbių metu jis buvo įkalbinėjamas padėti D. Kedžiui „žudyti velnius“, taip pat buvo išdėstyta, ką planuoja daryti: pradėti nuo Kauno apygardos teismo teisėjo J. Furmanavičiaus, po to važiuoti pas seseris Stankūnaites, vėliau – pas verslininką Andrių Ūsą, kurį jie kaltino pedofilija. Vyrai buvo apgalvoję maršrutą, žinojo, kur bus planuojami nužudyti žmonės.

Dar 2009 m. rugsėjo 16-ąją M. Žalimas iš R. Ivanausko paėmė tris krepšius, kurie buvo reikalingi D. Kedžio slapstymuisi ir juos tądien nuvežė į sodo namelį. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad jau prieš geras dvi savaites iki žudynių buvo žinoma, kad D. Kedys žudys spalio 5-ąją. Į J. Furmanavičių buvo šauta 8, o į V. Naruševičienę – 6-7 kartus.

Dėl to, kad neužkirto kelio žudynėms, anksčiau buvo teisiami ir Policijos departamento pareigūnai, tačiau teismuose nebuvo nustatyta jų kaltė.