Pėsčioji dėl galvos smegenų sukrėtimo ir galvos sumušimo, suteikus med. pagalbą, gydoma ambulatoriškai.