1981 m. gimęs N. Gandziuk, vykdydamas tarnybines funkcijas, atlikdamas ikiteisminį tyrimą, 2016 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliau nenustatytu laiku, sąmoningai kelis kartus tariamai apklausai į savo darbo kabinetą kvietė A. J., tačiau šiam atvykus, jokių procesinių veiksmų neatlikdavo, apklausos ar kitų procesinių veiksmų atlikimo protokolų nesurašydavo, tarpusavio pokalbių metu minėtą asmenį provokuodavo duoti kyšį.

2016 m. rugpjūčio pab. N. Gandziuk, išsikvietęs A. J. tariamai apklausai iš jo reikalavo 1000 eurų kyšio už tai, kad jam nebūtų pranešta apie įtarimą ir ikiteisminis tyrimas būtų nutrauktas.
Tyrėjas žinojo apie ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro 2017 m. sausio mėn. nutarimą A. J. Apklausti kaip specialųjį liudytoją (kaip liudytoją apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką).

Tačiau 2017 m. kovo 2 d. vėl tariamai apklausai iškvietęs A. J. ir savo darbo kabinete bendraudamas su juo pastarajam nurodė, kad tik nuo jo sprendimo priklausys, ar jis bus apklausiamas liudytoju ar įtariamuoju. Vėl pareikalavo anksčiau reikalauto kyšio dalies, t. y. 500 eurų, ir susitarė nurodytą kyšio dalį iš A. J. priimti kito susitikimo metu.

Šio susitarimo pagrindu 2017 m. kovo viduryje N. Gandziuk, būdamas savo darbo vietoje – kabinete, esančiame Vytauto pr. 91, Kaune, tiesiogiai savo naudai už neteisėtą veikimą vykdant jam suteiktus įgaliojimus, t. y. už šališką ikiteisminio tyrimo atlikimą taip, kad A. J. nebūtų pranešta apie įtarimą padarius nusikalstamą veiką, priėmė iš teisėsaugos užduotį vykdžiusio A. J. dalį reikalauto kyšio – 500 eurų, nurodydamas pinigus padėti į rašomojo stalo stalčių. Po ko, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, sakydamas, kad jei A. J. liks „patenkintas jo darbu“ pareikalavo dar dviejų šimtų (200) eurų kyšio.

Teismo posėdžio metu N. Gandziuk prašė teismo atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi nedalyvauja jo gynėjas. Kaltinamasis nurodė, kad yra susitaręs su advokatu A. Bauža, tačiau dėl užimtumo pastarasis dalyvauti negali.

Bylos nagrinėjimas atidėtas rugpjūčio mėn. viduriui.

DELFI primena, kad kovo pradžioje, gavus Kauno gyventojo pareiškimą, jog iš pastarojo reikalaujama kyšio dėl palankaus procesinio sprendimo priėmimo ikiteisminio tyrimo medžiagoje, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kyšininkavimo.

Nedelsiant atlikus pirminius tyrimo veiksmus paaiškėjo, kad iš asmens reikalaujama kyšio už tai, kad šis ikiteisminio tyrimo metu būtų apklaustas tik liudytoju. Asmeniui buvo žadama, kad ikiteisminio tyrimo metu jam nebus pareikšti įtarimai. Pareigūnai nustatė, kad už neteisėtą veikimą vykdant įgaliojimus Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos vyriausiasis tyrėjas N. Gandziuk galimai pareikalavo kyšio.

Kovo 15 d., Imuniteto skyriaus pareigūnai darbo vietoje sulaikė Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos vyriausiąjį tyrėją, kuris galimai tiesiogiai savo naudai priėmė 500 eurų kyšį.

Tą pačią dieną pareigūnui buvo pareikšti įtarimai pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 str. 2 d. Jam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ketvirtadienį Kauno apygardos prokuratūros prokurorai kreipėsi dėl pareigūno nušalinimo nuo pareigų.

Taip pat dėl galimai neteisėtų Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos vyriausiojo tyrėjo veiksmų Kauno apskr. VPK Vidaus tyrimų skyriuje pradėtas tarnybinis patikrinimas. Pareigūno darbo stažas 16 metų, jis 9 kartus skatintas, 2014 m. jam buvo paskirta nuobauda (pastaba) dėl ikiteisminio tyrimo terminų nesilaikymo.

Kauno apskr. VPK Imuniteto skyrius primena, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ir kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Taip pat primenama, kad kyšis – tai bet koks atlygis, kuris siūlomas, žadamas ar duodamas policijos pareigūnui už tai, kad šis priimtų jums palankų sprendimą. Kyšiu laikomi ne tik pinigai, tačiau ir įvairios prekės, paslaugos ar kiti daiktai. Vien siūlymo ar pažadėjimo duoti kyšį pakanka, kad būtumėt patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Apie neteisėtus pareigūnų veiksmus galima pranešti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato anoniminiu pasitikėjimo tel. (8 37) 303 050.