Šių pratybų tikslas – įvertinti galimybę taikyti Valstybinį gyventojų apsaugos branduolinės avarijos atveju planą ir kitus susijusius planus, įvykus branduolinei avarijai už Lietuvos teritorijos ribų, praneša PAGD.

Departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kanapickas pažymėjo, kad jose buvo vertinamos ne tik Lietuvos atsakingų institucijų funkcijos ir mokomasi reaguoti į sudėtingą situaciją, bet ir buvo patikrinta, kaip operatyviai keičiamasi informacija avarijos metu tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinio saugumo ir krizių valdymo skyriaus, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Radiacinės saugos centro, Aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistų. „Šios pratybos – tai gera praktika rengiantis galimoms avarijoms ir tobulinti atsakingų institucijų pasirengimą reaguoti į Baltarusijoje statomos atominės elektrinės keliamus pavojus“, – sako pareigūnas.

Pagal pratybų scenarijų, Vengrijos Pakšo branduolinėje elektrinėje įvyksta didelė branduolinė avarija. Šios branduolinės elektrinės 1-ojo bloko pirmame aušinimo kontūre užfiksuotas nedidelis protėkis ir prarastas išorinis elektros tiekimas. 2-ajame bloke užfiksuotas vidutinis protėkis pirmame aušinimo kontūre, suveikė greitaeigė avarinio aušinimo sistema, tačiau sutriko ilgalaikė avarinio aušinimo sistema, įvyko radioaktyvių medžiagų išmetimai į aplinką, kilo grėsmė kaimyninėms šalims. Dėl radiacinio pavojaus Austrija, Vengrija, Serbija ir Rumunija savo gyventojams taikė apsaugos priemones.

Šiose pratybose aktyvuoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Radiacinės saugos centro Ekstremaliųjų situacijų operacijų valdymo centrai. Šie centrai nuolat stebi bei vertina situaciją Vengrijoje, prognozuoja, kokį poveikį gali turėti įvykusi avarija šalies gyventojams. Departamentas, koordinuodamasis su pratybose dalyvaujančiomis institucijomis, teikia informaciją bei rekomendacijas visuomenei. Vengrijos prašymu Lietuva nukentėjusiai nuo radiacinės taršos šaliai suteikė civilinės saugos tarptautinę pagalbą.

Foto: PAGD