Kauno apygardos teismas praneša, kad ikiteisminio tyrimo metu jis buvo laikinai sulaikytas dviem paroms, tačiau paleistas. Nutarime dėl sulaikyto asmens paleidimo nurodyta, kad nėra pagrindo taikyti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą.

Kauno apskr. VPK KP Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos vyr. tyrėjo nutarimais jam buvo paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojant nesilankyti nukentėjusiosios ir liudytojo gyvenamojoje vietoje, nebendrauti ir neieškoti ryšių su nukentėjusiąja ir liudytoju, ir dokumento paėmimas.

Perduodant bylą Kauno apygardos teismui, kaltinamasis gyveno atskirai nuo nukentėjusiosios –Jonavoje. Atskirai nuo nukentėjusiosios gyveno ir baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu, ir paskelbus nuosprendį.

Teismas, skirdamas bylą į posėdį, nematė pagrindo skirti griežtesnės kardomosios priemonės, nes nebuvo nustatyta pagrindų, kurie taikomi kardomajai priemonei – suėmimui – skirti, todėl buvo paliktos ikiteisminio tyrimo metu jam paskirtos kardomosios priemonės.

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 119 str., kardomosios priemonės gali būti skiriamos siekiant užtikrinti įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo dalyvavimą procese, netrukdomą ikiteisminį tyrimą, bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat siekiant užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms.

Teisminio nagrinėjimo metu kaltinamasis kardomųjų priemonių nepažeidinėjo, todėl nuosprendžio priėmimo metu jam buvo paliktos ikiteisminio tyrimo metu paskirtos kardomosios priemonės. Baudžiamojo proceso kodekso 122 str. 1 d. numatytų suėmimo skyrimo pagrindų ir sąlygų nebuvo, nes kaltinamasis teisiamuosiuose posėdžiuose dalyvavo, nuo teismo nesislėpė, procesui netrukdė.

Baudžiamojo proceso kodekso 342 str. 1 d. nurodyta, kad įsiteisėjusį nuosprendį, išskyrus šio kodekso 337 straipsnyje numatytus atvejus, pateikia vykdyti jį priėmęs teismas ne vėliau kaip per tris dienas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo arba nuo bylos grąžinimo iš apeliacinės instancijos teismo dienos.

Kadangi Kauno apygardos teismo nuosprendis nebuvo įsiteisėjęs, jis negalėjo būti pateiktas vykdyti, todėl V. S. negalėjo būti pasiųstas atlikti 9 metų laisvės atėmimo bausmės.

Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gegužės 12 d. atmetė nuteistojo skundą. 2017 m. gegužės 17 d. byla buvo grąžinta Kauno apygardos teismui, o 2017 m. gegužės 18 d. nuosprendis pateiktas vykdyti.

Tačiau nuteistasis už grotų nepateko. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį jis atvyko į namus Karmėlavoje, kur gyvena viena iš jo dukrų su draugu. Tėvas peršovė dukrą ir jos draugą, paskui padegė namą ir nusižudė.