„Tai buvo mano geriausios gyvenimo Kalėdos ir pati geriausia dovana“, – išžaginęs savo 31 metų seserį pareiškė keleriais metais vyresnis jos brolis.

Nuo šio nusikaltimo praėjus metams teismas išnagrinėjo sesers išžaginimu kaltinamo vyro bylą – iš pradžių jį apylinkės teismas išteisino, nes suabejojo, ar nusikaltimas buvo įvykdytas. Tokį nuosprendį priėmęs teismas atsižvelgė į nukentėjusiosios poziciją teisme – ji jau nebenorėjo, kad jos brolis būtų teisiamas, taip pat ėmė abejoti, ar tikrai nusikaltimas buvo įvykdytas, nes esą daug ko nebepamena.

„Jeigu mano brolis būtų nuteistas, tai būdų katastrofa visai mūsų šeimai“, – sakė broliui atleisti nutarusi sesuo. Atleido ne tik dėl to, kad ėmė gailėtis brolio, bet ir dėl to, jog jautė didžiulę gėdą ir patirtą košmarą norėjo kuo greičiau pamiršti. Visiems laikams.

Bet tokia nukentėjusiosios pozicija nė kiek nenustebino prokurorų – jie siekė, kad savo seserį išžaginęs brolis atsakytų pagal įstatymus. Valstybinį kaltinimą palaikiusiems prokurorams nekilo jokių abejonių, kad nusikaltimas buvo įvykdytas – tai per apklausą pas ikiteisminio tyrimo teisėją nurodė ne tik nukentėjusioji, bet ir teismo medicinos ekspertai. Be to, ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai užfiksavo nukentėjusiosios ir jos motinos pokalbį telefonu – jo metu išžaginta moteris nurodė, kad broliui atleis, nes „kalėjimas jo nepataisys, o padarys banditu“.

Nors broliui atleido, o tėvai net sutiko už savo sūnų laiduoti, kad tik šiam byla būtų nutraukta, tačiau seserį nuskriaudusiam vyrui nepavyko išvengti baudžiamosios atsakomybės – atsižvelgę į nukentėjusiosios poziciją (prašė skirti kuo švelnesnę bausmę) teisėjai nutarė jos broliui skirti trejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant dvejiems metams.

Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, jam taip pat 12 mėnesių uždrausta išeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi.

„Yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo – atidėjus bausmės vykdymą, kaltinamasis bus pakankamai nubaustas, jam skirti įpareigojimai, jo teisių ir pareigų išaiškinimas dėl atsakomybės pažeidus bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas, apribos galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, jis laikysis įstatymų, nenusikals, ir tokiu būdu individualizuota bausmė užtikrins teisingumo principo įgyvendinimą, nebus pažeisti jo socialiniai ryšiai“, – nuosprendyje, kuris įsiteisėjo nuo pat jo paskelbimo, nurodė teisėjų kolegija.

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad brolis savo seserį išžagino dar 2015 m. gruodžio 26 d. naktį savo tėvų bute, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

„Turėdamas tikslą išžaginti savo seserį, šiai būnant vonios kambaryje, įėjo į vonios kambarį, lietė jos kūną, bandė ją apsikabinti ir pabučiuoti, seseriai pasipriešinus, t. y. jį nustūmus ir mėginus išeiti, užrakino vonios kambario duris iš vidaus, tokiais savo veiksmais neleisdamas jai išeiti, ranka prispaudė nukentėjusiosios galvą veidu prie sienos, tokiu būdu atėmęs nukentėjusiajai galimybę priešintis, ir išžagino“, – nurodė teismas.

Apie nusikaltimą nukentėjusioji tėvams ir policijai pranešė ne iš karto, o tik praėjus daugiau kaip pusantros paros.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad Didžiojoje Britanijoje gyvenanti moteris su savo vyru ir mažamečiu vaiku į Lietuvą atvyko 2015 m. gruodžio pabaigoje – tėvų namuose buvo švenčiamos ne tik šv. Kalėdos, bet ir tėvo jubiliejus. Čia susirinko svečiai, buvo kilnojamos taurės, o nusikaltimo, kuris šventės metu buvo įvykdytas vonios kambaryje, niekas net nepastebėjo.

Nukentėjusioji vėliau pasakojo, kad po vidurnakčio užėjo į vonios kambarį – buvo labai apsvaigusi nuo alkoholio, norėjo nusiimti priauginamus plaukus, nusimauti jos kūną spaudusias pėdkelnes.

„Tada atėjo brolis ir pareiškė, kad nori pasikalbėti, tačiau ėmė prie manęs priekabiauti, neleido išeiti, užrakino duris iš vidaus, – moteris sakė, kad brolis jos galvą trenkė į sieną ir, šiai praradus sąmonę, išžagino. – Po to jis liepė man susitvarkyti ir išėjo. Viso to įvykio gerai nepamenu, buvau labai išsigandusi.“

Prie linksmybių stalo grįžusi moteris apie patirtą seksualinę prievartą niekam nesakė, tačiau, kaip vėliau prisipažins apie baisų nusikaltimą net pagalvoti negalėjęs jos tėvas, dukros elgesys buvo pasikeitęs, be to, ji buvo basa. Ilgai prie vaišių stalo moteris nesėdėjo – nuėjo ir atsigulė šalia savo mažamečio sūnaus.

O ryte sulaukė išskirtinio brolio dėmesio – šis sesers, kuri tuo metu nakties įvykių dėl girtumo ir patirto šoko net neprisiminė, ėmė klausinėti, ar ši naudoja kontraceptinius vaistus, ar nebijo pastoti.

„Nesupratau tokių jo klausimų, o brolis pašaipiu tonu paklausė, ar neatsimenu „to“ ir, apėjęs lovą iš kitos pusės, pasakė, kad tai buvo geriausios jo Kalėdos ir geriausia dovana – brolis per prievartą mane pabučiavo ir išėjo į kitą kambarį, – sakė nukentėjusioji. – Man kilo panika, nes žinojau, kad brolis žmonai neištikimas. Ir tada pradėjau atsiminti, kas atsitiko vonioje, pradėjau verkti, nuėjau į vonią. Kai apsiraminau, atėjau į kambarį, kur brolis prie tėvų man padavė raštelį. Jame buvo parašyta, kad apsiskusčiau tarpukojy, vyrams taip labiau patinka, įsiverčiau auskarą į bambą ir užsidėčiau grandinėlę ant kojos... Kai pradėjau skaityti šį laiškelį, brolis man į ausį tyliai pacitavo parašytus žodžius apie tarpukojį. Aš tik verkiau ir nieko negalėjau padaryti...“

Toks moters elgesys sukėlė įtarimų artimiesiems, tačiau ši tėvams nieko nesakė. Ir tik kitos dienos vakarą prabilo apie tai, ką patyrė iš savo brolio. Maža to, ji užsiminė, kad brolis prie jos bandė lįsti ir tuo metu, kai jai tebuvo devyniolika metų, bet tada ji sugebėjo apsiginti.

Kai šią baisią žinią moteris pranešė savo tėvams, brolis jau buvo išėjęs iš tėvų namų, bet į namus negrįžo – dvi dienas slapstėsi pas savo draugę. O sulaikytas ir į policijos areštinę uždarytas vyras ėmė neigti, kad išžagino seserį.

Jis negalėjo paaiškinti, kaip ant sesers kelnaičių buvo rasta jo sperma – svarstė, kad galėjo ji atsirasti tuo metu, kai naktį trumpam buvo atsigulęs į lovą, kurioje miegojo sesuo ir jos mažametis vaikas.

„Gal atsigulęs į lovą, kurioje miegojo sesuo, galėjau įsivaizduoti, kad šalia guli žmona, dėl ko galėjau prie jos prisiglausti“, – pareiškė vyras, kurio sutuoktinės šventėje net nebuvo, nes ji su vyru tuo metu buvo susipykusi.