Penktadienį Policijos departamento prie VRM Imuniteto valdyba baigė tarnybinį patikrinimą dėl Kauno apskr. VPK Kėdainių rajono policijos komisariato (toliau - Kėdainių r. PK) pareigūnų veiksmų reaguojant į 2016-11-23 pranešimą dėl mažamečio atžvilgiu galimai naudoto smurto ir atliekant tyrimo veiksmus.

Tarnybinio patikrinimo išvadose nurodoma:

1. Tarnybinį patikrinimą dalyje dėl Kauno AVPK Kėdainių r. PK KPS tyrėjo Aurimo Mickevičiaus veiksmų vertinimo atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus sustabdyti, iki pareigūno veiksmai bus įvertinti baudžiamosios atsakomybės aspektu.

2. Pripažinti, kad Kauno AVPK Kėdainių r. PK KPS tyrėjo A. Mickevičiaus veikoje, nesusijusioje su procesinių veiksmų atlikimu ir sprendimų priėmimu, tarnybinio nusižengimo požymių nenustatyta ir pareigūno tarnybinės atsakomybės klausimas nespręstinas.

3. Policijos departamento vadovybei svarstyti klausimą dėl pasiūlymų kompetentingoms institucijoms pateikimo, siekiant nustatyti tokį teisinį reglamentavimą, pagal kurį:

3.1. klausimas dėl apsaugos priemonių nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje skyrimo (smurtautojo atskyrimo klausimas) būtų išspręstas per kuo įmanomai trumpesnį laiką;

3.2. sprendimai baudžiamosiose bylose dėl smurto artimoje aplinkoje (taip pat ir dėl tyrimo nutraukimo) būtų priimami per kuo trumpesnius terminus ir tik teisme. Tokio pobūdžio baudžiamosiose bylose, išskyrus įtariamąjį ir nukentėjusįjį, nėra daugiau asmenų, galinčių paaiškinti įvykio aplinkybes, todėl ilgai atliekamas ikiteisminis tyrimas, pertekliniai tyrimo veiksmai, apklausos sudaro sąlygas keisti parodymus ir apsunkina bylos ištyrimą. Atsižvelgiant į tai, tikslinga nustatyti tokį teisinį reglamentavimą, pagal kurį imperatyviai byloje dalyvaujantys asmenys būtų per kuo trumpesnį laiką pristatyti į teismą, kur jie būtų apklausti ir, ištyrus kitus byloje esančius įrodymus, priimamas sprendimas;

3.3. supaprastinti procesinių veiksmų atlikimą, t. y. procesinius veiksmus fiksuoti vaizdo filmavimo įranga, dokumentuose fiksuoti tik esmines aplinkybes, atsisakant detalaus dokumentavimo;

3.4. didinti visų suinteresuotų institucijų (vaiko teisių apsaugos, socialinės pagalbos ir kitų) ir visuomenės įsitraukimą į smurto artimoje aplinkoje prevenciją, teikiant pagalbą socialiai pažeidžiamoms šeimoms ir jose augantiems vaikams.

Tarnybinio patikrinimo metu taip pat buvo vertinama žiniasklaidoje paskelbta informacija apie neobjektyvų tyrimą, nes tyrėjas ir G.Kontenis yra klasiokai. Pažymėtina, kad patikrinimo metu buvo nustatyta, kad tyrėjas A. Mickevičius informavo savo tiesioginius vadovus, kad G. Kontenis iki 5 klasės buvo jo klasiokas, tačiau su G. Konteniu jokių santykių jis nepalaikė. Nustatytų aplinkybių visuma nesukelia abejonių dėl pareigūno ikiteisminio tyrimo metu priimtų sprendimų ir atliktų veiksmų objektyvumo.

Patikrinimo metu buvo paneigtas žiniasklaidoje pacituotas Vaiko teisių apsaugos kontrolierės E. Žiobienės pasisakymas, kad vaiko teisių apsaugos specialistai negavo jokios informacijos apie tai, kad G. Kontenis buvo teistas už smurtinius nusikaltimus, pasak jos, „Ten buvo švarus baltas lapas, lyg apie normalų žmogų“. Pažymėtina, kad Kėdainių vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau - VTAS) specialistėms buvo žinoma, jog G. Kontenis buvo teistas. Be to, VTAS specialistės turi teisę ir galimybę naudotis Teistų ir administracine tvarka baustų asmenų duomenų bazėmis. Todėl teigti, jog VTAS specialistės neturėjo jokių duomenų apie G. Kontenį, nėra pagrindo.

Atkreiptinas dėmesys, kad Policijos registruojamų įvykių registro duomenimis, iki 2016-11-23 įvykio policija į nužudyto berniuko motinos ir G. Kontenio gyvenamąją vietą (Mindaugo g., Kėdainiai) dėl smurto artimoje aplinkoje nebuvo kviečiama, tai taip pat paneigia žiniasklaidoje pateiktą informaciją.

Tarnybinis patikrinimas buvo pradėtas po to, kai sausio 27 d. ryte Kauno klinikose mirė mažametis (g. 2012 m.), kuris sausio 25 d. apie 24 val. dėl daugybinių kūno sumušimų buvo pristatytas iš namų Kėdainiuose, Mindaugo g.