Pasikėsinimas nužudyti kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu, neteisėtas disponavimas sprogmenimis ir sprogstamosiomis medžiagomis. Tokius kaltinimus 37 metų L. Brusokui pradėjo nagrinėti Kauno apygardos teismas.

L. Brusokas kaltinamas tuo, kad neteisėtai įgijo, gabeno didelės sprogstamosios galios sprogmenis ir pasikėsino kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu nužudyti žmogų. Bylos duomenimis, ne vėliau, kaip 2005 metų balandžio 27 dieną neteisėtai, neturėdamas leidimo įgijo dvi pramoninės gamybos „F-1“ tipo kovines-gynybines skeveldrines rankines granatas su joms skirtais „UZRGM“ tipo degtuvais, užpildytais didelės sprogstamosios galios sprogmenimis – brizantine sprogstamąja medžiaga- trotilu.

Toliau veikdamas bendrininkų grupėje kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, apie 02.40 val. didelės sprogstamosios galios sprogmenis- „F1“ tipo granatas atgabeno prie gyvenamojo namo Kaune. Tęsdamas nusikalstamus veiksmus ir veikdamas bendrininkų grupėje kartu su nenustatytu asmeniu žinodamas apie tai, kad gyvenamajame name yra ne mažiau kaip keturi žmones, laužtuvu išdaužė kambario, kuriame miegojo P. K., lango stiklą ir pro kiaurymę įmėtė dvi didelės sprogstamosios galios granatas.

Šios sprogo ir nukentėjusiajam P. K. padarė sprogdintines žaizdas krūtinėje, dešinėje kojoje su dešinio šeivikaulio lūžimu, kiauryminę sprogdintinę žaizdą pilve su skrandžio, kepenų sužalojimų lydimu kraujo susikaupimo pilvaplėvės ertmėje, t. y. sunkų sveikatos sutrikdymą.

Tokiu būdu šiais savo tyčiniais veiksmais L. Brusokas pasikėsino nužudyti nukentėjusįjį P. K. kitų žmonių, t. y. nukentėjusiosios L. K. ir jų dviejų vaikų gyvybei pavojingu būdu, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes nukentėjusiajam P. K. buvo suteikta skubi bei kvalifikuota medicinos pagalba.

„Jokių grasinimų nebuvome sulaukę“, - trečiadienį teisme prisminė L. K. Nukentėjusysis P. K. prieš keletą metų mirė.

Kauno apygardos teismas bylos iš esmės nagrinėti nepradėjo, nes kaltinamasis į posėdį atvyko be advokato.

L. Brusokas jau kartą buvo teistas už tai, kad 2005 m. gegužės pradžioje apšaudė kaunietį G. K. Tuomet L. Brusokui skirta pusšeštų metų laisvės atėmimo bausmė. Po daugiau nei dešimtmečio paaiškėjo, kad L. Brusokas galėjo įvykdyti ir dar vieną nusikaltimą, už kurį dabar teks atsakyti.