Kubilių kaime, miško masyve, sprogmenį aptiko vietos gyventojas. Vyras radinį ne tik apžiūrėjo, bet ir parsinešė namo.

Vėliau atsitokėjo pranešti apie tai Bendrosios pagalbos telefonu 112.

Atvykę Šakių policijos komisariato pareigūnai šiuo metu saugo sprogmenį, vietoje budi ir ugniagesių gelbėtojų ekipažas.

Tai jau antras įvykis per šeštadienį, susijęs su sprogmenimis.

Apie vidurdienį Kazlų Rūdos miestelyje, ardydami iš poligono teritorijos parsineštą praėjusio karo laikų sprogmenį, žuvo du vyrai.

Tiek Šakių rajono, tiek Kazlų Rūdos savivaldybės priklauso vienai – Marijampolės apskričiai.

Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ pateikia nurodymus, kaip elgtis radus įtartiną daiktą ar sprogmenį:

Nelieskite įtartino daikto ar sprogmens.

Įsidėmėkite – kol jūs nepaliesite sprogmens, greičiausiai jis nesprogs.

Tuo pačiu keliu pasitraukite nuo įtartino daikto ar sprogmens saugiu atstumu. Kas yra saugus atstumas? Yra sakoma „jei tu matai bombą – bomba mato tave“, todėl reikia pasitraukti kuo toliau ar pasislėpti už patvarios konstrukcijos, geriausia pastato. Atkreipkite dėmesį ar virš jūsų galvos nėra langų. Įvykus sprogimui dūžtančių langų šukės gali jus sužeisti.

Apie įtartiną daiktą ar sprogmenį nedelsiant praneškite policijai.

Dažnai žmonės nesiryžta pranešti policijai apie rastus įtartinus daiktus ar sprogmenis dėl dviejų priežasčių: jie nėra įsitikinę, kad rastas daiktas yra sprogmuo ir todėl bijo būti apkaltinti melagingu pranešimu. Pirma – jūs nesate specialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti ar įtartinas daiktas yra sprogmuo. Klysti yra žmogiška. Geriau išminuotojams patikrinti įtartiną daiktą, kuris nėra sprogmuo, nei atvykti į įvykio vietą po sprogimo. Antra – baudžiama tik jei jums iš anksto žinoma, kad tai nėra sprogmuo ir jei jūs, skatinami chuliganiškų ar kitų paskatų, pranešate apie rastus sprogmenis.

Iki atvyks policija pasistenkite, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys, arba pavojingoje teritorijoje jau esantys asmenys pasitrauktų saugiu atstumu. Vienam tai atlikti yra sunku, todėl paprašykite kitų asmenų pagalbos.

Būtinai sulaukite policijos pareigūnų. Nes tik jūs galėsite tiksliai nurodyti įtartino daikto ar sprogmens buvimo vietą bei apibūdinti jį.

Kaip elgtis gavus grasinimą apie padėtus sprogmenis:

Įdėmiai išklausykite pranešimą ir pasistenkite išsiaiškinti:
-Kur padėtas sprogmuo?
-Kada sprogmuo sprogs?
-Kaip atrodo sprogmuo?
-Atkreipkite dėmesį į kalbėjimo manierą, akcentą, kalbos defektus, foninius garsus.
-Pasistenkite užsirašyti tikslų pranešimo tekstą.
-Praneškite policijai.
-Praneškite įstaigos administracijai ir/ar saugos tarnybai, bei esant būtinumui evakuokite įstaigos darbuotojus į saugią vietą.

Kaip elgtis sprogimo vietoje (arba po sprogimo):

Kriskite ant žemės ir rankomis prisidenkite galvą, jei yra galimybė pasinaudokite priedanga. Priedanga šiuo atveju teks rinktis iš arčiausiai esančių daiktų, tai gali būti pastatas, griovys, dauba, medis ar net šaligatvio bordiūras.

Nugriaudėjus sprogimui neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros išsilanksto kaip bumerangai ir nukrenta netoli sprogimo vietos po keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) sprogstamieji užtaisai.

Įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrenta, nedelsiant pasišalinkite saugiu atstumu. Jei sprogimas įvyko pastate naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama.

Jei yra sužeistų asmenų padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją medicininę pagalbą. Pasirenkant saugią vietą atkreipkite dėmesį, į pažeistas pastatų konstrukcijas, nes pastatas ar jo dalis gali sugriūti.

Apie įvykį praneškite policijai telefonu 112.