Atleidusi pasirašė mirties nuosprendį

„Kaip man gražu, kai dega žmonės“, – po egzekucijos tos pačios dienos vakarą, rodydamas kaimynui aprūkusį kambarį, apdegusią lovą, kurioje prieš prieš kelias valandas iš skausmo dejavo ir raitėsi liepsnojanti moteris, pareiškė E. Augulis. 

Dideles kančias patyrusi, 85 procentus kūno nudegusi D. Augustinienė kitą dieną mirė Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje.

Vyras dažnai smurtavo prieš savo gyvenimo draugę. Prieš trejus metus sulaužė jai žandikaulį ir buvo nuteistas kalėti dvejus metus ir vieną mėnesį. E. Augulis į laisvę išleistas neatlikęs visos paskirtos bausmės, 2014 metų balandį. Jis privalėjo nevartoti alkoholio, dalyvauti Anoniminių alkoholikų klubo veikloje, elgesio korekcijos programoje ir gyventi atskirai nuo sugyventinės. Tačiau D. Augustinienė atleido savo skriaudėjui ir pasirašė sau mirties nuosprendį.

Antradienį Panevėžio apygardos teismas atvertė E. Augulio baudžiamąją bylą, kurioje jis kaltinamas žiauriu šeimos nario nužudymu, t. y. kad 2014 metų spalio 14-ąją, apie 16.40 val., savo namuose Anykščių rajone, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, dėl asmeninių nesutarimų ir pykčio tyčia apipylė ypač degiu skysčiu – benzinu su alyvos priemaišomis – lovoje gulinčią sugyventinę D. Augustinienę ir žiebtuvėliu ją padegė. Dėl atviros liepsnos ir aukštos temperatūros nudegė moters kvėpavimo takai ir 85 procentai kūno. Ji spalio 16 dieną mirė.

Per ikiteisminį tyrimą E. Augulis davė tokius parodymus, kad sugyventinės mirtis atrodytų kaip nelaimingas atsitikimas.

Kadangi antradienį posėdyje nedalyvavo nei nukentėjusia pripažinta velionės sesuo, nei jos advokatė, teismas nusprendė bylos iš esmės nenagrinėti, tik apklausti kitus nukentėjusius – mirusiosios sūnūs 21 metų Tadą ir metais jaunesnį Paulių Augustinus, liudytojus.

Motinos netekę jaunuoliai pasakojo apie siaubo filmą primenantį šeimos gyvenimą.
Kai kurie liudytojai, E. Augulio kaimynai, akivaizdžiai prisibijojo teismo salėje už grotų sėdinčio kaltinamojo. Jie nebedrįso ar nebeįstengė prisiminti, ką sakė ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams.

Mušė ir posūnius

P. ir T. Augustinai pasakojo, kad jų motina su E. Auguliu gyveno apie 13 metų jo namuose. Pora susilaikė dukters. Mergaitė dar prieš tragediją apsigyveno pas tetą.

E. Augulis dažnai išgerdavo, tada tapdavo ūmus, aršus. Vienoje mėsos perdirbo įmonėje dirbusi D. Augustinienė, anot ją pažinojusiųjų, irgi nespjaudavo į svaigiuosius gėrimus. Tačiau, velionės sūnų teigimu, ji išgerdavo tik savaitgaliais, kai nereikėdavo eiti į darbą.

Broliai pasakojo, kad prieš kelerius metus patėvis jų motiną buvo apipylęs dyzelinu ir norėjo padegti, tačiau ši spėjo pabėgti. Pasak vaikinų, E. Augulis ne kartą prieš jų mamą yra pakėlęs ranką. Namuose smurtas ir barniai buvo tapę kasdienybe. Jaunuolių teigimu, kai jie buvo maži, E. Augulis mušdavo ir juos. Kartą Pauliui buvo smarkiai rimbu sukapojęs nugarą. Pauliui ir Tadui du kartus teko gyventi vaikų globos namuose.

Sūnūs prašė motinos nebegyventi su smurtautoju. Ypač po to, kai prieš kelerius metus šis jai sulaužė žandikaulį ir sėdo į kalėjimą. Tačiau motina vaikų neklausė. E. Augulis žadėjo vesti sugyventinę.

Nelaimingu atsitikimu nepatikėjo

Suaugę Paulius ir Tadas liko gyventi tuose pat namuose su motina ir patėviu.

Praėjusių metų spalio 14-ąją, vaikinų namuose nebuvo, jie dirbo. Vakare namo grįžtančiam Pauliui patėvis iš kiemo riktelėjo pasitikti atvažiuojančią greitąją, bet nepaaiškino, kas atsitiko. Jaunuolis padarė kaip liepiamas.

Kartu su medikais įėjęs į aprūkusį kambarį sūnus lovoje išvydo visą kūną stipriai nudegusią motiną. Ugnies nepaliestas buvo tik veidas ir pėdos. D. Augustinienė nepajėgė kalbėti, tik dejavo. Šoko ištiktam posūniui E. Augulis pasakė, kad jo mama užsidegė, tačiau neaiškino kaip.

Vaikinas tuo nepatikėjo. Jis matė aprūkusį kambarį, apdegusius tapetus, patalus. Jis atkreipė dėmesį į kambario kampe stovinčią talpyklą su benzinu. Joje buvo mažiau skysčio nei anksčiau.
Paulius su neblaiviu patėviu išgėrė alaus. Nepraėjus valandai į E. Augulio namo kiemą įsuko policijos pareigūnai. Jiems namo šeimininkas aiškino, kad sugyventinė užsidegė pati, kai rūkydama cigaretę norėjo paleisti benzininį pjūklą.

T. Augustinas paskambino broliui ir pranešė apie mamą ištikusią nelaimę. Šis iš karto nuskubėjo į Utenos ligoninę. T. Augustinui nepavyko pasikalbėti su Intensyviosios terapijos skyriuje paguldyta motina – jos gyvybę palaikė medicinos aparatūra.

Namo grįžusį posūnį E. Augulis taip pat mėgino įtikinti, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas, tačiau jis tuo nepatikėjo. Broliai žinojo, kad mama niekada neima pjūklo ir nepjauna malkų.

Vėlai vakare E. Augulis užsimanė važiuoti aplankyti sugyventinės. Jis paprašė kaimynės Daivos Mišinytės ir jos sūnaus Andriaus Kolesnikovo, su kuriuo tą dieną gėrė, pavėžėti iki ligoninės. Moteris E. Auguliui pasakė, kad jo girto į ligoninę neįleis, tačiau šis nepersigalvojo.

E. Auguliui nuėjus nusiprausti, kaimynė, pasikvietusi P. ir T. Augustinus, su sūnumi sėdo į automobilį ir spruko.

„Manėme, kad mums nesaugu pasilikti su patėviu namuose“, – sakė vaikinai.

Kitą dieną atidžiau namus ir kiemą apžiūrėję broliai rado lauke paslėptas talpyklas su degalais. Apie tai informavo policiją.

Sugėrovui liepė nešti vandenį

Policijos pareigūnai taip pat nepatikėjo E. Augulio pateikta versija apie nelaimingą atsitikimą. Įtarimai, kad jis gali būti prikišęs nagus, kilo po pakartotinės įvykio vietos apžiūros, kurioje dalyvavo ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, taip pat pasikalbėjus su pagalba D. Augustinienei suteikusiais medikais. Šie tvirtino, kad moteris tokių sužalojimų negalėjo pasidaryti neatsargiai elgdamasi su ugnimi.

E. Augulio pasakojime taip pat buvo daug prieštaravimų.

Kitą dieną vyriškis buvo sulaikytas, jam pateikti įtarimai nužudymu sunkinančiomis aplinkybėmis. Anykščių apylinkės teismas E. Auguliui skyrė suėmimą dviem mėnesiams.

Antradienį teisme parodymus davęs liudytojas A. Kolesnikovas pasakojo, kad spalio 14-ąją jis su mama atvažiavo pas E. Augulį, kad šis pagaląstų pjūklą. Vyriškis pasiūlę savąjį. A. Kolesnikovo motina pjūklus išsivežė, o jis liko išgerti alaus su namų šeimininkais. Prie stalo kartu su vyrais sėdo ir D. Augustinienė. Kaip teigė A. Kolesnikovas, jie išgėrė 6 „pūsles“ stipraus alaus. D. Augustinienė panoro prigulti. Netrukus snaudulys apėmė ir svečią. Kitame kambaryje atsigulęs A. Kolesnikovas per ikiteisminį tyrimą pareigūnams pasakojo girdėjęs, kaip barasi šeimininkai. E. Augulis savo sugyventinę vadino negražiais žodžiais. Tačiau teisme vaikinas sakė gerai negirdėjęs ir nesupratęs, kas vyksta kitame kambaryje.

Prokurorei teko paprašyti teismo paviešinti jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad jiems besivaišinant E. Augulis skambino savo kalėjimo laikų pažįstamui ir žadėjo grįžęs už grotų padaryti ten tvarką. Prokurorės nuomone, tai rodo, kad vyras galėjo planuoti nusikaltimą.

A. Kolesnikovas prisiminė, kad jį pažadino garsas, panašaus į ugnies pliūpsnį. E. Augulis sušuko: „Degam!“ ir paprašė atnešti vandens. Svečias išspyrė kambario langą ir puolė lauk. Įbėgęs su kibiru vandens į kambarį, kuriame miegojo D. Augustinienė, vaikinas išvydo ją sėdinčią nuogą, jos kūnas buvo smarkiai apdegęs. E. Augulis sugyventinės kūną mėgino vilgyti vandeniu. A. Kolesnikovas atsisakė šeimininkui padėti įkelti moterį į lovą, nes bijojo ją paliesti. Vaikinas iš karto pakluso, kai šeimininkas liepė eiti namo. Kitą sykį pas E. Augulį jis užsuko vėlai vakare su motina, kai šis jų paprašė pavežti į ligoninę.

„Man pasidarė baisu, kai E. Augulis pradėjo rodyti apdegusį kambarį, lovą, kurioje gulėjo Danutė. Keisčiausia, kad jis buvo geros nuotaikos. Mes sėdome į automobilį ir tiesiog pabėgome“, – teisme pasakojo A. Kolesnikovo motina D. Mišinytė.