Ariogala aprimo

– Praėjusį vasarį Šiaulių AVPK vadovai pažadėjo, kad įvairaus plauko nusikaltėlių siautėjimas Raseinių rajone ir ypač Ariogaloje maždaug per pusmetį bus pažabotas. Šeši mėnesiai jau praėjo ir, atrodo, kad ketinimai virsta darbais: Ariogala tarsi išnyko iš policijos suvestinių. Žmonės sako, kad policija tapo aktyvesnė, o nusikaltėliai aprimo. Retokai iš žmonių tenka išgirsti pagyrimų policijai. Kaip jums atrodo – ar tikrai nusipelnėte pagyrimų?

R. Bobinas: „Nežinau, ar nusipelnėme, bet džiaugiuosi, jei gyventojai pastebėjo teigiamų pokyčių“.

– Kaip pavyko pasiekti pažangą?

R. Bobinas: „Atsimenate vasario pabaigoje vykusį susitikimą su Ariogalos gyventojais? Mums jis buvo nemalonus. Žmonės tvirtino, kad policijos pajėgos yra nedėmesingos jų problemoms, nesugeba reaguoti laiku ir suteikti pagalbą. Tada susirinko labai daug žmonių, jie buvo aktyvūs ir drąsūs. Tai yra puiku, nes jei bendruomenė aktyviai diskutuoja, ji jau dalyvauja viešojo saugumo užtikrinimo politikoje. Tai paspirtis ir įpareigojimas policijos pareigūnams. Mes juk puikiai suvokiame, kad esame finansuojami už tų pačių bendruomenių narių pinigus.

Po aštraus ir turiningo pokalbio su gyventojais buvo sudarytas priemonių planas: numatytos gairės, kaip atkurti pasitikėjimą policijos pareigūnais, kaip pakelti jų darbo kokybę. Bet, aišku, surašyti priemonių planą – tik nedidelė darbo dalis. 

Vyko pokalbiai su Raseinių rajono policijos komisariato vadovais, apibendrinama iš Raseinių, Ariogalos gaunama informacija, žiniasklaidos publikacijos. Pagrindinį dėmesį sutelkėme į spragas, kurios tuo metu buvo susidariusios, ir iškėlėme tikslus – policija turi būti matoma, lengvai pasiekiama ir nukreipta į puolamąją taktiką prieš nusikaltimus darančius asmenis.

Praktiškai kiekvieną savaitę atsakingi pareigūnai teikdavo informaciją apie situaciją ir nuveiktus darbus Raseinių rajone, apie pokyčių dinamiką. Raseinių policijos komisariato vadovas kartą per mėnesį atsiskaitydavo, ką yra nuveikęs. Tai buvo ne šiaip sau ataskaitų perskaitymas, bet vyko diskusijos, buvo formuluojami nurodymai. Nuolat akcentavome žmogiškų santykių svarbą: reikia bendrauti su gyventojais, domėtis, kaip jie jaučiasi, ko tikisi iš policijos.“

Pakeitė inspektorius

– Jūsų minėto susitikimo su gyventojais metu ariogališkiai nemažai priekaištų išsakė vietos inspektoriams. Kalbėta apie tai, kad inspektoriai galbūt net draugauja su vietos nusikaltėliais.

R. Bobinas: „Kovo mėnesį buvo atlikta inspektorių rotacija: inspektoriai iš Ariogalos buvo perkelti į kitus rajonus, o jų vietas užėmė kolegos iš gretimų ar tolimesnių vietovių. Tai pasiteisino: kaip sakoma, svetima akis situaciją mato visiškai kitaip negu ta, kuri prie visko tarsi yra įpratusi. Daug metų vienoje vietoje dirbantys inspektoriai tarsi susigyvena su aplinka, atsiranda daugybė pažįstamų, gali užsimegzti korupciniai ryšiai. Juk ne kiekvienas gali surašyti protokolą savo kaimynui. Tai yra normali žmogiška problema. Reikia suprasti pačius pareigūnus – kartais sąžiningai pareigas sunku atlikti dėl suprantamo žmogiškojo faktoriaus.“ 

R. Sarapas: „Įvykdę rotaciją domėjomės, kaip pokyčius įvertino vietiniai žmonės. Tuo tikslu atsakingi mūsų pareigūnai bendravo su bendruomenių nariais – pardavėjais, pašto darbuotojais, kaimo žmonėmis. Supratome, kad prasidėjo teigiami poslinkiai: žmonės sakė, jog pasikeitus inspektoriams atsirado kitoks bendravimas. Visa tai rodo, kad priemonės davė rezultatų. Manome, kad Raseinių krašte taikytas naujoves būtų galima panaudoti ir kitur.“

Krūvis sumažės

– Ar pasiektus rezultatus galėtumėte įvertinti pagal dešimties balų sistemą?

R. Bobinas: „Sunku taip būtų vertinti, nes žengti tik pirmieji žingsniai. Sakyčiau, kad yra poslinkių į teigiamą pusę ir atsirado galimybių tą pažangą toliau įtvirtinti ir gilinti. Kaip minėjome, pertvarkymai Raseiniuose gali būti pavyzdžiu kitiems rajonams, kuriuose taip pat nestinga įvairios įtampos, tik ta įtampa gal ne taip jaučiama viešumoje – mažiau afišuojama per masines informacijos priemones, gal gyventojai nėra tokie aktyvūs.“ 

R. Sarapas: „Vienas pagrindinių pertvarkymų tikslų – reagavimo greitumas. Bet procesas dar vyksta, todėl vertinti rezultatus būtų per anksti. Stiprinama kriminalinė žvalgyba, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų tyrimą perima Šiaulių AVPK. Rajonų policijos komisariatui lieka sąlyginai paprastesnių įstatymų pažeidimų tyrimai, kurie baigiami greičiau. Taigi sunkūs nusikaltimai jau nebebus rajono pareigūnų galvos skausmas, todėl jiems sumažės darbo krūvis, atsiras daugiau laiko bendrauti su žmonėmis, įsiklausyti į jų bėdas. Specializuotiems padaliniams tiriant sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, Raseinių ar kitų policijos komisariatų darbuotojai bus kaip pagalbininkai, bet nebus patys tyrėjai. Tokių pertvarkų procesas juda į priekį. Jau turime iš Raseinių rajono policijos komisariato paėmę kelis tyrimus. Iki sausio pirmos dienos panaši tvarka turėtų įsigalioti visuose šalies AVPK. Tokie pertvarkymai daromi atsižvelgiant į Vakarų Europos patirtį. Ir toliau akcentuosime puolamąją taktiką, kad visi aiškiai įsisąmonintų – jokie nusižengimai nebus toleruojami.“ 

Nepilnamečiai siautėja

– Savaitraštis „Alio, Raseiniai“ dažnai rašo apie nepilnamečių padarytus nusikaltimus. Gyventojai skundžiasi, kad jie tampa sunkiai suvaldomi, nes gudriai išnaudoja juos saugančius įstatymus.

R. Bobinas: „Nepilnamečių nusikalstamumas – labai aktuali problema. Raseinių rajone ji atsiskleidė per pastarąjį pusmetį, kai po susitikimo su Ariogalos gyventojais ėmėmės aktyvesnių veiksmų. Statistika verčia sunerimti: per šių metų septynis mėnesius išaiškinta dvigubai daugiau nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Tokia padėtis atskleidžia labai rimtas socialines bėdas: galbūt netinkamą socialinę politiką, blogą užimtumo organizavimą ir pan. Mes apie tai labai aiškiai signalizuojame vietos Savivaldybei, pedagogams. Klausiame – kodėl nepilnamečiai svaiginasi alkoholiu, kaip galima užkirsti tam kelią, kaip reikia dirbti su asocialiomis, vargingomis šeimomis, nes vaikai jose nekontroliuojami. Tokius vaikus lengva įtraukti į nusikalstamą veiklą. Nusikalstamas pasaulis nukreipia savo pastangas ten, kur galima greitai uždirbti ir gauti finansinės naudos. Socialinės tarnybos turi labai pasistengti, kad nepilnamečiai būtų atitverti nuo blogos įtakos.“

– Prieš keletą mėnesių užsienio pareigūnai Lietuvai perdavė kelis nepilnamečius ariogališkius, kurie buvo sulaikyti darantys nusikaltimus Šveicarijoje ir Austrijoje. Tada būta svarstymų apie tam tikrą nepilnamečių verbavimo sistemą Ariogaloje. Ką pavyko nustatyti šiame tyrime? 

R. Bobinas: „Tyrimas buvo atliktas. Birželio 12 dieną Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės nutarimu byla nutraukta nenustačius nusikaltimo sudėties. Buvo nustatyti ir asmenys, su kuriais nepilnamečiai palaikė kontaktus. Viskas buvo ištirta ir tikrai įrodyta, kad tyčios išvežti nebuvo. Todėl prokurorė priėmė tokį sprendimą ir tas sprendimas jau įsiteisėjęs. Noriu pabrėžti, kad imtasi veiksmingų priemonių prieš kitus du Ariogaloje siautėjusius nepilnamečius, kurių nusikaltimų sąraše – apiplėšimai, vagystės, smurtas. Tyrimas jau baigtas ir byla perduota į teismą“.

Nutvėrė su narkotikais

– Prieš kelis mėnesius Ariogaloje su narkotikais buvo sulaikyti keli asmenys, neblogai žinomi vietos gyventojams. Vienas jų – pravarde Pjeras. Koks sulaikytųjų likimas? Žmonės žurnalistams pasakojo, kad jie dalyvauja miestelyje vykstančiose šventėse, todėl daroma prielaida, kad vyrukai išsisuko.

R. Sarapas: „Sulaikytųjų atžvilgiu vyksta ikiteisminis tyrimas pagal įtarimus dėl narkotinių medžiagų laikymo, gabenimo su tikslu platinti. Yra paimta narkotinių medžiagų. Gyventojai turi suprasti, kad policija negali be teismo sprendimo ilgam uždaryti įtariamų asmenų, todėl žmonės juos mato viešuose renginiuose. Prokurorai jiems skyrė kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti. Dėl vieno raseiniškio, pas kurį buvo rasta kanapių, tyrimą atlieka Telšių AVPK, nes jo galimai nusikalstama veikla užfiksuota Telšių rajone.“

– Ar galima sakyti, kad Raseinių rajone veikia narkotikų platinimo tinklas, sistema?
R. Sarapas: „Raseinių rajonas Lietuvoje nėra išskirtinis, tačiau nėra ir toks, kuriame dėl narkotikų nebūtų problemų. Iš gyventojų gautą informaciją mes atidžiai tikriname – kai kas pasiteisina, kai kas – ne.“

Kas užpuolė „sajanus“?

– Ar galima teigti, kad Raseinių rajone yra organizuotas nusikalstamumas?

R. Bobinas: „Yra jaunimo grupių, kurios linkusios daryti teisės pažeidimus, triukšmingai reikštis, daryti vadinamuosius reklaminius nusikalstamus išsišokimus – pavyzdžiui, sudaužyti automobilį kitų akivaizdoje ir taip parodyti savo dominavimo regimybę. Per šitą pusmetį, kurį aptarinėjame, penkiems amenims Raseinių rajone buvo taikytas organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas. Bet tai dar nereiškia, kad yra organizuotas nusikalstamumas. Policijos priedermė yra prevenciškai įspėti kai kuriuos pavojų galinčius kelti žmones, kad mes žinome juos ir stebime“.

– Ką pavyko išsiaiškinti dėl vadinamųjų „sajanų“ užpuolimo, kai buvo atakuotas „sajanų“ lyderiais vadinamų brolių Jasaičių tėvų namas Raseiniuose, Partizanų gatvėje?
R. Bobinas: „Nustatyti trys įtariamieji. Byla juda į priekį ir, manau, šiais metais bus sprendimas“.

– Raseiniuose kalbama, kad „sajanus“ galbūt sugalvojo pamokyti kažkada garsūs „meškiukai“.

R. Bobinas: „Kažkas sugalvojo Panevėžį pavadinti Lietuvos Čikaga, kažkas sugalvojo „meškiukus“, kažkas „tulpinius“. Tai yra tie patys chuliganai. Jie nori savaip gyventi. Jie nori parodyti, kad negali praeiti ramiai ta gatve, kurioje gal kažkas ne taip pažiūrėjo ar kažką ne taip pasakė. Raseiniuose pasitaikantys konfliktai nėra susiję su įtakos sferų ar turto dalybomis. Tie trys įtariamieji yra gimę, užaugę ir gyvena Raseiniuose. Tikrai neatvažiavę iš kitos Lietuvos vietos. Tas vadinamųjų „sajanų“ užuolimas yra iš reklaminių nusikaltimų serijos – jėgos demonstravimas“.

Nušalino policininką

– Ar galima kalbėti apie korupcinius ryšius tarp vietos policijos atstovų ir nusikaltėlių?

R. Bobinas: „Policijos departamento Imuniteto tarnyba yra sulaikiusi Raseinių kriminalinės policijos tyrėją. Kiekvienas toks atvejis yra piktžaizdė policijai. Bet mes neketiname tokių atvejų dangstyti. Per pastarąjį pusmetį Raseinių rajone kol kas tai yra vienintelis atvejis, kai darbuotojas elgėsi nesąžiningai – reikalavo ir paėmė kyšį. Pareigūnas yra nušalintas nuo tarnybos, vyksta ikiteisminis tyrimas. Manau, kad ta byla tikrai pasieks teismą. 

Noriu pabrėžti, kad atliekama kiekvieno policijos komisariato nuotolinė stebėsena. Tiek pavaduotojas, tiek aš nuolat informuojami apie tendencijas ir panašiai. Ir pačių Raseinių rajono policijos komisariato vadovų pastangomis yra nustatytas ne vienas pažeidimas, kurį padarė vietiniai policijos pareigūnai – buvo taikytos ir drausminės nuobaudos. 

Pastaruoju metu dviem patruliams buvo skirtos pastabos už padarytus drausmės pažeidimus. Tačiau norėčiau pabrėžti ne neigiamus, bet teigiamus dalykus, nes jų yra daugiau. Džiaugiamės, jei gyventojai mūsų darbe pastebėjo gerų permainų ir kviečiame juos bendradarbiauti – kartu pasieksime daugiau“.