Kratų metu kriminalistų vedamuose darbo užrašuose rasta įvairių įrašų su vardais ir pavardėmis: Mindaugas Žalimas, Neringa Venckienė, Aidas Venckus, Raimundas Ivanauskas ir kt.

Tai paaiškėjo ketvirtadienį bylą nagrinėjančiam Vilniaus miesto apylinkės teismui pradėjus skelbti bylos medžiagoje esančius rašytinius įrodymus.

M.Žalimas yra valstybės saugomas liudytojas, kuris tikina, kad policijai iš anksto pranešė apie D.Kedžio planus, N.Venckienė ir A.Venskus yra D.Kedžio giminaičiai, o R.Ivanauskas - galimas D.Kedžio bendrininkas.

Krata 2011 metų lapkritį buvo atlikta pas abu tuometinius policijos generalinio komisaro pavaduotojus Algirdą Stončaitį ir Visvaldą Račkauską. A.Stončaitis šias pareigas eina iki šiol, V.Račkauskas policijoje nebedirba.

Kaltinamai teismo nagrinėjamoje byloje pateikti buvusiam policijos generalinio komisaro pavaduotojui V.Račkauskui, buvusiam Lietuvos kriminalinės policijos biuro vado pavaduotojui Tomui Ulpiui, Kriminalinio policijos biuro pareigūnams, operatyvinius veiksmus atlikusiems Dariušui Sinkevičiui ir Vitalijui Vitkovskiui bei jų vadovui, Nusikaltimų tyrimo 1-osios valdybos 1-ojo skyriaus viršininkui Emilijui Damukaičiui.

Teismas posėdyje paskelbė byloje esančius dokumentus, iš kurių matyti, kad 2011 metų lapkritį prokurorai kreipėsi, o teismai sankcionavo kratas visų pareigūnų darbo vietose.

Pačioje bylos dokumentų pradžioje yra Kauno prokurorės tarnybinis pranešimas, kad 2011 metų lapkričio 4 dieną, liudytoju apklausiant Mindaugą Žalimą, jis parodė, kad Policijos departamento pareigūnams atskleidė D. Kedžio planus nužudyti Andrių Ūsą, Violetą Naruševičienę, Albertą Milinį, Saulių Velečką.

Byloje taip pat yra Policijos departamento Imuniteto valdybos pranešimas Generalinės prokuratūros prokurorui Arūnui Vereniui, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Liudytojas M. Žalimas teigia 2009 metų rugsėjį kreipęsis į Policijos departamentą, informacija buvo surašyta į lapus ir ji buvo atiduota su juo bendravusiems pareigūnams.

Šiame rašte nurodyta, kad su M. Žalimu galimai bendravo A. Stončaitis, T. Ulpis, E. Damukaitis, V. Vitkovskis.

Prokuratūros raštuose teismui nurodoma, kad 2009 metais T.Ulpis buvo susitikęs ir gautą informaciją pranešė Algirdui Matoniui ir V.Rackauskui, todėl tikslinga atlikti kratas.

2011 metų lapkričio 11 dieną krata buvo pas policijos generalinį komisarą Algirdą Stončaitį. Nei pareigūno namuose, nei darbe nieko reikšmingo tyrimui nepaimta.

Krata buvo atlikta ir policijos pareigūno Sigito J. darbo vietoje. Darbo vietoje buvo rasta ir peržiūrėta darbinių užrašų knyga. Rasta ranka įrašytas įrašas - Raimundas Ivanauskas, Šarkuvos gatvė, toje pat užrašų knygoje rastas galimai Eglės Barauskaitės telefono numeris ir jos asmens kodas, taip pat nurodomas Mindaugo vardas.

Krata buvo atlikta ir įtariamojo T.Ulpio darbo ir gyvenamojoje vietoje - jos metu nieko tyrimui reikšminga nepaimta. Tuo metu T.Ulpis jau dirbo Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate, krata buvo atlikta tuometinėje jo darbovietėje.

Kratos metu pas įtariamą policijos pareigūną D.Sinkevičių darbo vietoje kabinete rasti užrašai - "Drąsius Kedys, dirba teisme sesuo, Raimundas Ivanauskas, sugyventinė Eglė, Ūsas, Furmanavičius", rastas užrašytas R.Ivanausko asmens kodas, L.Stankūnaitės asmens kodas.

Kito įtariamojo V.Vitkovskio 2009 metų darbo kalendoriuje rasti įrašai Violeta, Drąsius Kedys, Mindaugas Žalimas, nurodomas numeris, taip pat parašyta "sodo namelis, spalio 7 nuimti "Aro" pasalą, įstatyti priemonę". M.Žalimas teigia pasakęs, kad D.Kedys ketina slapstytis sodo namelyje Vilniuje. Policija slapta buvo sumontavusi apsaugos sistemą, kad, į namelį kam nors patekus, ji tuoj pat per GSM ryšį žinute informuoja apie patekimą į patalpas.

Kratos metu pas tuometinį policijos generalinį komisarą V.Račkauską darbo kalendoriuje rasti užrašai Redas Savickas, Vitalijus Keršis, nurodoma, kad jj reikia saugoti.

Tyrimo metu iš policijos seifų buvo paimti apie 40 dokumentų - rastas nubraižytas D.Kedžio giminės geneologinis medis. Iš paskelbtų duomenų matyti, kad policija sudarinėjo asmenų bendravimo schemas.

Policija taip turėjo iš šaltinio "A" gautą informaciją, kad advokatas, D.Kedžio svainis Aidas Venckus draugauja su Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroru Mariumi Foku. Pareigūnai įtarė, kad D.Kedžio slapstymosi vietą žino ne tik A.Venckus, bet gali žinoti ir rašte nurodomas M.Fokas.

Teismas paskelbė, kad krata buvo atlikta ir M.Žalimo gyvenamojoje vietoje Vilniuje, paimti šeši telefonai.

Byloje yra galimai M.Žalimo perduoti rašteliai su pareigūnų vardais.

Kaltinamieji policijos pareigūnai kol kas nėra davę parodymų. Ketvirtadienį teismui paprašius paaiškinti kai kuriuos byloje esančius raštus, jie atsakė, kad į klausimus atsakys duodami parodymus.

Šioje byloje teismui liko apklausti kelis liudytojus. Po to parodymus duos kaltinamieji.