Nuteistajam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – dvejus metus uždrausta laikyti ir nešioti ginklą bei medžioti, nutarta konfiskuoti graižtvinį medžioklinį šautuvą ir šaudmenis – jie bus perduoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui, praneša Panevėžio apygardos prokuratūra.

Tokį sprendimą, išnagrinėjęs nusikaltimų žmogaus gyvybei baudžiamąją bylą, kurią perdavė Panevėžio apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai, perėmę iš kolegų kėdainiečių, priėmė Panevėžio apygardos teismas. 

Valstybės kaltintojas prokuroras Aurelijus Navickas teigia, kad dėl nusikalstamo nerūpestingumo kaltinamasis, pažeidęs teisės aktų nustatytas specialias elgesio ir saugumo medžioklėje taisykles, paleido šūvį, prieš tai neįsitikinęs, ar jis nebus pavojingas kitiems asmenims. Neatsargiai medžiotojo paleista kulka kliudė varovą ir atėmė žmogaus gyvybę, todėl ši nusikalstama veika buvo kvalifikuota ir patvirtinta teismo verdiktu kaip neatsargus žmogaus gyvybės atėmimas.

Kėdainių rajono Garšvos kaimo teritorijoje medžioklės metu medžiotojų klubo „Ąžuolotas“ medžiotojas K. G., būdamas instruktuotas apie saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus, paleido šūvį, prieš tai neįsitikinęs, ar jis nesukels pavojaus kitų asmenų, tarp jų ir varovų, gyvybei. Medžioklės taisyklės leidžia šauti į varovų pusėje esantį žvėrį ar paukštį tik įsitikinus, kad šūvis bus nepavojingas varovams.
Tačiau K. G., pažeidęs teisės aktų nustatytas specialias elgesio ir saugumo medžioklėje taisykles, iš graižtvinio medžioklinio ginklo tris kartus šovė į iš miško, už varovų nugarų, išbėgusius žvėris. Viena kulka pataikė varovui į pakaušį. 

Nuteistajam priteisti ieškiniai nukentėjusiesiems – nužudytojo motinai teks atlyginti 10 517 litų turtinės ir 30 tūkst. litų neturtinės žalos, seseriai – 1260 litų turtinės ir 7 tūkst. litų neturtinės, trejų metukų sūnui iki pilnametystės – 46 305 litų turtinės ir 20 tūkst. litų neturtinės žalos. 

Tas, kas dėl neatsargumo atėmė gyvybę kitam žmogui pažeisdamas teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles, gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.