J.Bubelis kurį laiką nebegyveno su savo 36 metų žmona Maryte Bubeliene.

Įvykį tiriantiems pareigūnams jis tvirtino, kad ši mėgdavo įtartinas kompanijas, gerdavo.

Tačiau neseniai J.Bubelio žmona pasižadėjo pasitaisyti, sutuoktiniai buvo susitaikę ir rengėsi vėl kartu gyventi.

J.Bubelis tą vakarą prisėdo prie puotaujančiųjų. Tačiau vėliau vyrai susipyko, susistumdė. Vyresnioji Bubelių duktė pakvietė kaimyną, kuris konflikto dalyvius išskyrė ir sutaikė.

Tačiau ramybė buvo trumpa.

J.Bubelis pareigūnams pasakojo, kad jie su A.Jurėnu vėl susipyko, tuomet jis išsitraukė medžioklinį šautuvą ir šovė į vaikiną.