Susitepusiems pareigūnams tai leidžia daryti Lietuvos įstatymai. Valstybinių pensijų įstatymo pataisa, neleidžianti pareigūnams, kuriems pareikšti įtarimai, išeiti į pensiją, Seime įregistruota dar praėjusią vasarą. Tačiau iki šiol ji net neįtraukta į Seimo darbotvarkę. Tuo toliau sėkmingai naudojasi nusikaltimus darantys pareigūnai (ne tik muitinės) – supratę, kad rimtai įklimpo, jie iki teismo suskumba išeiti į „užtarnautą“ poilsį. Paskui, net jei teismas juos pripažįsta kaltais ir nuteisia, valstybinės pensijos iš jų atimti nebegalima.

Gruodį Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnybos ir Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai, ilgai slapta stebėję ir Medininkų posto muitininkų kyšininkavimą, užfiksavę tai daug kartų, surinkę daugybę įrodymų, surengė plataus masto operaciją – iš pusantro šimto šiame poste dirbančių muitininkų buvo sulaikytas maždaug kas penktas. Buvo demaskuoti 32 kyšininkavimu įtariami pareigūnai (iš vairuotojų ėmę pinigus už greitą formalumų sutvarkymą). Tik du iš jų pripažino savo kaltę ir jau nuteisti baudžiamojo įsakymo tvarka.

Pradėjus reikšti oficialius įtarimus, vienas suskubo akimirksniu susirgti, kol jam dar nebuvo pareikštas įtarimas. Jis serga iki šiol. Tai vienintelis iš 32 demaskuotųjų, kuris nenušalintas nuo tarnybos (dėl ligos jam nepareikšti įtarimai). 16 metų muitinėje pratarnavęs vyras taip smarkiai sunegalavo, kad medikai jį jau nukreipė į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (CMEK), kad čia būtų nustatyta ar šis vyras tinkamas tarnybai. Jei bus pripažinta, kad dėl sveikatos jis nebetinkamas tarnybai, muitininkas galės išeiti į pensiją, nors ir neturi 20 metų stažo. Jei CMEK pripažįsta žmogų negalinčiu toliau tarnauti, užtenka 5 metų stažo, kad jis gautų valstybinę pensiją, tiesa, mažesnę.

Dažniausiai prisidirbę pareigūnai staiga smarkiai sunegaluoja padidėjus kraujospūdžiui.

Šeši iš įtariamųjų, ištarnavę 20 metų, jau pasinaudojo teise išeiti į pensiją. Muitinės departamentui teko patenkinti jų pageidavimus. Muitinės departamento Personalo administravimo skyriaus viršininkas Irmantas Lideikis DELFI sakė, kad anksčiau analogiškose situacijose bandyta įtariamųjų neišleisti į pensiją, tačiau jų advokatai pagrasino, kad jei per 14 dienų pareiškimai nebus patenkinti, tai padaryti įpareigos teismas, be to, teks sumokėti kompensacijas. Įstatymai leidžia į valstybinę pensiją neišleisti tik jau nuteistų asmenų, o kol byla neišnagrinėta, jų pareiškimus dėl pensijų tenka tenkinti.

Medininkų posto kyšininkų byloje, be minėtųjų šešių, dar septyni jau turi teisę į valstybinę (padidintą) pensiją. Tikėtina, kad iki teismo ir jie pasinaudos šia įstatymų spraga.

Muitinės departamento direktoriaus pavaduotoja Ramutė Liupkevičienė, kalbant apie absurdišką situaciją, neslėpė apmaudo: „Jie valstybę apgaudinėja, o valstybė jiems už tai dar moka pensijas! Tai sunkiai suvokiama...“.

Seime įregistruotoje Valstybinių pensijų įstatymo pataisoje siūloma stabdyti pensijos skyrimą, kol neišnagrinėta baudžiamoji byla. Jei pareigūnas išteisinamas, pensija skiriama. Jei nuteisiamas, neskiriama.

Profsąjunga dengia saviškius

Muitinės departamentas norėjo skirti tarnybines nuobaudas kyšininkavimu įtariamų muitininkų tiesioginiams vadovams, kurių panosėje klestėjo masinis kyšininkavimas, – keturių pamainų viršininkams, posto viršininkui ir jo pavaduotojui. Tačiau ir čia beveik nieko nesigavo.

Medininkų posto ir vienos pamainos viršininkai suskubo išeiti iš tarnybos savo noru. Skirti nuobaudą pavyko tik vienam pamainos viršininkui. Kiti – muitininkų profsąjungos renkamųjų organų (profsąjungoje pristeigta įvairių komitetų ir pan.) nariai. O pagal įstatymus, profsąjungos renkamųjų organų nariams tarnybines nuobaudas galima skirti tik su profsąjungos leidimu. Ši įstatymo nuostata skirta aktyvistų apsaugai tik nuo persekiojimo už profsąjunginę veiklą, tačiau realybėje ši nuostata saugo nuo visko. Profsąjunga neleido skirti nuobaudų kyšininkavimu įtariamo būrio muitininkų vadovams.

Departamentas dėl to jau bylinėjasi su profsąjunga. Tačiau dabar tarnybinės nuobaudos skyrimo terminas sutrumpintas nuo 1 metų iki 6 mėnesių. Todėl tikėtina, kad besibylinėjant terminas praeis ir įtariamųjų viršininkai liks nenubausti, nors norėta visus pažeminti pareigose.

Naujus pareigūnus norima atskirti nuo senųjų

Gruodžio operacija ir masinis muitininkų sulaikymas, panašu, įvarė baimės: po šių įvykių ėmė daugėti muitininkų oficialių pranešimų apie sieną kertančių vairuotojų pateiktuose dokumentuose rastus pinigus. Po operacijos iki šių dienų jau užregistruota apie 200 tokių pranešimų.

Tokiais atvejais pinigus į dokumentus įdėjusių vairuotojų kroviniai tikrinami detaliau, vairuotojai rašo pasiaiškinimus. Bet visi pasiaiškinimuose rašo, kad pinigus į dokumentus įdėjo netyčia ar kad laikė juos ten, o paduodami muitininkui pamiršo išimti ir pan. Nė vienas dar neprisipažino, kad norėjo duoti kyšį.

Nuo tarnybos nušalinus tris dešimtis muitininkų, į darbą Medininkų poste jau priimti 28 nauji žmonės. Šiomis dienomis baigiasi konkursas dėl dar 13 pareigybių – didesnioji dalis naujokų taip pat dirbs Medininkuose.

Visi naujokai – su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu (dauguma – baigusieji studijas M. Romerio universitete). Keli žmonės atėjo iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos, visi kiti – iki šiol nedirbę valstybės tarnyboje. Beje, tarp jų yra ir iš emigracijos grįžusių žmonių.

Naujuosius darbuotojus norima atskirti nuo senųjų. Planuojama, kad naujieji pareigūnai dirbs pamainose, kur jie sudarys daugumą.