Sulaikydami įtariamąjį ar „gesindami“ konfliktą policininkai gerai pagalvoja, ar naudoti kovinius veiksmus, išsitraukti ginklą, nes vėliau beveik neišvengiamas tarnybinis patikrinimas ar net teismų maratonas. Pažeidėjai tai žino ir netrunka tuo pasinaudoti nevengdami agresyviai priešintis.

Kad išvengtų dviprasmiškų situacijų ir profesionaliai spręstų konfliktines situacijas, Alytaus apskrities policijos pareigūnai atsakingai tam rengiasi ir nuolat savo profesinius gebėjimus ir kompetenciją tobulina šaudybos, policijos taktikos, fizinės prievartos bei fizinio pasirengimo pratybose. Jose ne tik tobulina kovinės ir fizinės savigynos veiksmus, bet ir derina jų seką, apgalvoja pasipriešinimo būdų spektrą.

Policijos pareigūnams, užtikrinantiems viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, nerimą kelia ne tiek patys incidentai, kiek pasipriešinimo pareigūnams atvejų gausa. Pastebima, kad žmonės, ypač jaunimas, tampa vis agresyvesni policijos atžvilgiu.

Kaip teigė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) specialistas, specialiųjų policijos darbo priemonių ir šaunamųjų ginklų naudojimo instruktorius Simonas Baltrušaitis, lemiamas ir svarbiausias dalykas sprendžiant problemines situacijas yra teisėsaugininko psichologinis pasirengimas, greita reakcija ir adekvatus reagavimas į atitinkamas situacijas. Šias savybes pradėdami tarnybą policijoje pareigūnai jau turi, ugdo kiekvieną dieną ir, pirmiausia, privalo išnaudoti visus konfliktų sprendimų būdus nedemonstruodami jėgos.

Kai agresijos nepavyksta sutramdyti taikiai, belieka imtis atitinkamų veiksmų, operatyviai veikti panaudojant specialiąsias policijos darbo priemones ir veiksmus. Tam būtinas geras fizinis ir specialusis pasirengimas, nes nuo jo priklauso pareigūnų profesinės veiklos sėkmė, profesionalus pareigų vykdymas.

„Geras pareigūnų fizinis ir specialusis pasirengimas pasiekiamas tik nuolat sistemingai treniruojantis. Sistemingos treniruotės padeda ne tik tinkamai pasirengti tarnybai, bet ir ugdo žmogiškąsias savybes – sąmoningumą, drausmę, ištvermę, vikrumą, aktyvią poziciją ir poreikį visapusiškai tobulėti“ – teigė Alytaus aps. VPK Personalo skyriaus fizinio ir kovinio parengimo grupės vyresnysis specialistas Edmantas Svirinavičius.

Alytaus aps. VPK instruktoriai nuolat organizuos Alytaus apskrities policijos pareigūnų tarnybinius mokymus policijos taktikos temomis ir vykdys šaunamųjų ginklų, elektros impulsinių prietaisų „Taser X26“ ir kitų policijos specialiųjų darbo priemonių naudojimo praktines pratybas, siekdami tinkamai gerinti ir tobulinti pareigūnų bendruosius profesinius įgūdžius.