Padalinio paskirtis - padėti policijos generaliniam komisarui organizuoti ir įgyvendinti policijos įstaigų valdymą, organizuojant ir koordinuojant policijos darbuotojų tarnybinių nusižengimų, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevenciją ir tyrimą.

Valdyboje įsteigti 3 skyriai: Korupcijos tyrimų, Korupcijos prevencijos ir analizės bei Vidaus tyrimų. Padaliniui suteiktas operatyvinės veiklos subjekto statusas, todėl jis galės vykdyti operatyvinę veiklą.

Imuniteto valdybai laikinai vadovaus komisaras Donatas Malaškevičius.