„Life News“ patikslina, kad suiręs lavonas tardymo skyriuje išgulėjo tris dienas, kol pasklidęs tvaikas neprivertė kaimynų iškviesti sanitarinės tarnybos.

„RIA Novosti“ pašnekovo teigimu, neatpažinto vyro lavonas su smurto žymėmis buvo rastas 2009 m. kovo 20 d. Vėliau buvo rasti numanomi žuvusiojo giminaičiai ir buvo suplanuota genetinė teismo ekspertizė. Kūno ekshumavimo ceremonija buvo atlikta 2011 m. kovo 29 d.

„Skeletas be minkštųjų audinių buvo supakuotas į plastikinį maišą ir pristatytas į Koptevo rajoninio tyrimo skyriaus patalpas, nes įstaiga, kurioje atliekamos ekspertizės, jau nedirbo“, – pasakė tyrimų valdybos atstovas.

Jo teigimu, kitą dieną tyrėjai atidavė ekshumuotų palaikų fragmentus teismo medicinos ekspertams. „Preliminariais duomenimis, nebuvo pažeistos jokios sanitarinės normos. Tačiau šiuo metu vykdomas tarnybinis šio fakto tyrimas“, – pareiškė jis.

„Jaunas teisininkas nežinojo, kokius dokumentus reikia parengti palaikų ekshumavimo atveju, – papasakojo šaltinis. – Automobiliu „Ford Focus“, kuris priklauso Koptevo tyrimų skyriui, jis nuvažiavo į kapines, iškasė palaikus ir atvažiavo į morgą.“

Kaip paaiškino šaltinis teisėsaugos institucijoje, „palaikų į morgą nepriėmė todėl, kad buvo jau vėlu, o tyrėjas neturėjo dokumentų, reikalingų, kad morgas galėtų priimti lavoną.“

„Todėl tyrėjas nuvežė palaikus į savo darbą ir iki ryto paliko patalpoje, kurioje laikomi daiktiniai įrodymai“, – pasakė agentūros pašnekovas.

„Palaikai buvo iškasti vykdant baudžiamosios bylos dėl nužudymo, įvykdyto prieš kelerius metus, tyrimą. Mirusio žmogaus giminaičiai pareikalavo atlikti ekshumaciją, nes suabejojo atlikto tyrimo rezultatais“, – pažymėjo šaltinis.

Tačiau, „Life News“ duomenimis, tyrimų skyriaus kaimynai – rajono valdyba, socialinės apsaugos valdyba ir Koptevo municipalitetas – kreipėsi į Rusijos vartotojų teisių apsaugos tarnybą tik po trijų dienų, dėl stipraus lavono dvoko. Atvykę sanitarai apžiūrėjo visas patalpas ir galiausiai septintame aukšte, daiktinių įrodymų kambaryje rado kukliai į maišelį supakuotą mumiją.