„Apeliacinis teismas pritaria Klaipėdos apygardos teismo išvadai, kad šiuo metu švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis nebus galima pasiekti baudžiamajame įstatyme numatytų tikslų, t. y. užtikrinti H. Daktaro dalyvavimą bylos nagrinėjime teisme ir nuosprendžio įvykdymą, o už nusikaltimus, dėl kurių padarymo jam pareikšti kaltinimai, įstatymas numato griežtą laisvės atėmimo bausmę, todėl sąlygos pratęsti suėmimo terminą nėra išnykusios“, – galutinėje ir neskundžiamoje nutartyje paskelbė teisėjas Kęstutis Jucys.

Pasak teismo, nėra išnykęs kardomosios priemonės taikymo ir jos termino tęsimo pagrindas – būdamas laisvėje ir suvokdamas gresiančios baudžiamosios atsakomybės pobūdį, H. Daktaras bėgs arba slėpsis nuo teismo.

Teismas taip pat pabrėžė, jog baudžiamosios bylos medžiagoje yra pakankamai duomenų, pagrįstai leidžiančių manyti, kad kaltinamasis H. Daktaras padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas.

„Tai patvirtina byloje surinktų ir kaltinamajame akte nurodytų duomenų visuma“, – pažymėjo teismas.

Pasak teismo, H. Daktaras kaltinamas padaręs eilę apysunkių, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, už kuriuos įstatymas numato griežtas laisvės atėmimo bausmes. Be to, H. Daktaras kaltinamas ilgą laiką organizavęs ir vadovavęs nusikalstamam susivienijimui, slapstėsi nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, iki suėmimo buvo apsimetęs kitu asmeniu ir gyveno Bulgarijos Respublikoje.

„Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad suimtasis praeityje teistas už sunkių nusikalstamų veikų padarymą, iki suėmimo neturėjo legalaus pragyvenimo šaltinio, niekur nedirbo, o padarytos nusikalstamos veikos rodo, jog suimtasis nėra linkęs laikytis įstatymų“, – šios aplinkybės bei gresiančios griežtos bausmės tikimybė leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamasis, būdamas nesuimtas, gali bėgti ar slėptis nuo teismo.

H. Daktaras prašė panaikinti vasario 28-osios teismo nutartį dėl suėmimo pratęsimo 3 mėnesiams, nes turi nuolatinę gyvenamąją vietą, šeimą, iki išvykimo iš Lietuvos dirbo, todėl suėmimo paskyrimas esą yra per griežta kardomoji priemonė.

Jis nesutiko, kad slėpsis nuo teismo ir pažymėjo, kad iš Lietuvos išvyko, nes jo gyvybei grėsė pavojus (jo gyvenamasis namas buvo apšaudytas, įmesta granata).