Iš visų 118 URC gyventojų 89 užsieniečiai yra prieglobsčio prašytojai – gyvendami centre jie laukia Migracijos departamento sprendimo dėl laikino teritorinio prieglobsčio.

Pasiprašiusieji prieglobsčio Lietuvoje ir URC gyvenatys užsieniečiai turi teisę iš centro išeiti 24 val. ir laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Ja jie labai dažnai piktnaudžiauja ir pasišalinę iš URC bando tęsti savo kelionę į Vakarų Europą.

Tai rodo, kad prašydami prieglobsčio Lietuvoje šią šalį jie mato tik kaip tarpinę stotelę patekti į Vakarus. Šiemet net 236 prieglobsčio prašytojai, URC gyventojai, pasinaudodami teise parai išeiti iš centro, į jį nebegrįžo.

Kadangi Lietuvai tapus Šengeno erdvės nare vidinių sienų kontrolė panaikinta, tai tokiems užsieniečiams patekti į Lenkiją, o per ją – ir į kitas Vakarų Europos šalis, nėra sudėtinga.

Kiekvieną kartą, kai užsienietis negrįžta į URC ilgiau kaip 24 val., jo prieglobsčio prašymo nagrinėjimas yra sustabdomas. Užsieniečiui grįžus į URC arba grąžintam pagal Dublino II reglamentą iš užsienio valstybės, jo pageidavimu prieglobsčio prašymo nagrinėjimas yra atnaujinamas. Jam vėl pasišalinus iš URC, prieglobsčio prašymo nagrinėjimas vėl sustabdomas, o atvykus – vėl atnaujinamas. Taip kartojasi po kelis kartus.

Toks asmenų neteisėtas išvykimas į kitas Europos Sąjungos šalis ilgina prieglobsčio prašymų nagrinėjimo laiką, tuo pačiu prailgina užsieniečių laikino gyvenimo Lietuvoje trukmę, jiems išlaikyti URC naudojamos papildomos išlaidos.

URC dirbantys VSAT pareigūnai pastebi, kad nelegaliai valstybės sieną pereinančių ir mėginančių patekti į Vakarų Europos šalis ar pasiprašyti laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvoje užsieniečių, URC gyventojų, daugėja.

Centro duomenimis, šiemet iki 2010 m. lapkričio 26 d. čia iš viso laikinai buvo apgyvendinti 377 užsieniečiai. Per visus 2009 m. tokių asmenų buvo 320.

VSAT Užsieniečių registracijos centre yra apgyvendinami dviejų kategorijų užsieniečiai: Migracijos departamento sprendimu - prieglobsčio prašytojai ir teismo sprendimu ar nutartimi - sulaikyti užsieniečiai.

URC yra vienintelė įstaiga Lietuvoje, skirta apgyvendinti prieglobsčio prašytojus jų prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimo metu bei laikyti sulaikytus nelegalius imigrantus ilgiau nei 48 val., siekiant išsiųsti juos iš Lietuvos.