Kasmet vis didesnis skaičius vaikų tampa nusikaltimų aukomis. Ypač nerimą kelia didėjantis seksualinės prievartos prieš vaikus atvejų skaičius.

Įvertinę vaikų rizikos grupės bei vaikų, nukentėjusių nuo nusikaltimų, problemas ir siekdami imtis priemonių užtikrinti vaikų teises, Policijos departamentas ir Respublikinės universitetinės ligoninės Vaiko raidos centras inicijavo glaudų bendradarbiavimą šioje srityje.

Dar 1999 metais Vaiko raidos centras kartu su policija pradėjo vykdyti bendradarbiavimo projektą, kuriame aktyviai talkino specialistai iš Danijos, Didžiosios Britanijos ir Olandijos.

Paaiškėjo, kad Lietuvoje nėra vienodo mechanizmo, pagal kurį nusikaltimo auka tapusiam vaikui operatyviai būtų suteikta pagalba.

Vykdant šį projektą, kilo būtinybė policijos pareigūnus, vaikų teisių apsaugos tarnybų, medicinos darbuotojus bei kitas institucijas, besirūpinančias smurtą patyrusiais vaikais ir paaugliais, suburti į bendras grupes. Pirmosios tokios tarpžinybinės grupės buvo suburtos Vilniuje ir Vilniaus rajone. Gana sėkmingai vykdoma šių grupių veikla paskatino ją plėsti visoje šalyje.

Antradienį Policijos departamente policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius ir Respublikinės universitetinės ligoninės Vaiko raidos centro direktorius Linas Slušnys pasirašys bendradarbiavimo protokolą.

Tikimasi, kad šis susitarimas padės operatyviau keistis informacija apie smurtą patyrusius vaikus bei suteikti jiems pagalbą. Tapę pirmaisiais policijos pagalbininkais, vaiko raidos specialistai galės suteikti policijos pareigūnams duomenų apie vaiko elgesį ir bendravimo su juo būdus, o policijos pareigūnai - suteikti teisines konsultacijas.