Savižudį kameroje pastebėjo tardymo izoliatoriaus prižiūrėtojas. Kalinamasis rastas kybantis ant kameros vidinių grotuotų durų, prie kurių buvo pririštas odinis kelnių diržas.

Apie įvykį prižiūrėtojas nedelsdamas pranešė įstaigos direktoriaus budinčiam padėjėjui ir paskelbė aliarmą. Po kelių minučių atskubėję įkalinimo įstaigos medikai nelaimėlį bandė gaivinti, tačiau veltui.

Pasak Kalėjimų departamento atstovo spaudai pranešimo, pirminės apžiūros metu smurto žymių ant M.Silickio kūno nerasta. Velionis jokio raštelio nepaliko. Įvykio metu M.Silickis kameroje buvo laikomas vienas.

Pirminio tyrimo metu nustatyta, kad apie 14 val. į M.Silickio kamerą buvo užėjusi įstaigos gydytoja psichiatrė. Išėjusi iš kameros gydytoja slaugytojai paliepė kalinamajam suleisti vaistų. Tačiau slaugytoja to padaryti nespėjo.

Spėjama, kad M.Silickio savižudybės priežastis galėjo būti depresinis sindromas. Buvęs Mokesčių policijos departamento Vilniaus apskrities skyriaus komisaras M.Silickis buvo kaltinamasis byloje dėl kontrabandos stambiu mastu ir dalyvavimo nusikalstamame susivienijime.

Už minėtus nusikaltimus kaltinamai pareikšti ir buvusiam Marijampolės teritorinės muitinės vyriausiajam inspektoriui Kęstučiui Kušlevičiui, M.Silickio pusbroliui, bendrovės "Pilita" direktoriui Vygaudui Vazneliui ir "Medicinos banko" kasininkui Jonui Martišiui.

M.Silickis kaltintas, kad nusikalstamą susivienijimą suorganizavo 1999 metais. Kontrabandininkai, išvengdami muitinės kontrolės, dideliais kiekiais įveždavo nedenatūruotą etilo alkoholį ir cigaretes "West". Iki 2000 metų STT išsiaiškino 22 šios gaujos organizuotus kontrabandos atvejus. Prekės buvo realizuojamos Vilniuje ir Kaune.

M.Silickio gaujai dar talkino Latvijos pilietis, verslininkas Nikolajus Ribakovas, kuriam byla išskirta į atskirą tardymą, taip pat į pensiją išėję buvę Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai Juozas Leščiukaitis bei Česlovas Sakalauskas. Pastariesiems baudžiamoji byla nutraukta už teisėsaugos organams suteiktą vertingą informaciją.

Vykstant bylos tyrimui, kaltinamasis M.Silickis buvo Kauno apygardos teismo žinioje.