Trečiadienį į URC Pabradėje atvyko VSAT Vilniaus bei Ignalinos rinktinių Specialiosios paskirties būrių pareigūnai.

Jie kartu su URC dirbančiais pasieniečiais čia surengė prevencinį nelegalių imigrantų bendrabutyje apgyvendintų asmenų ir patalpų patikrinimą. Tokie patikrinimai periodiškai vykdomi siekiant nustatyti, ar čia nelaikoma draudžiamų daiktų.

Trys minėti nelegalai reikšdami nepasitenkinimą aktyviai pasipriešino tikrinimą atliekantiems VSAT pareigūnams – neleido atlikti asmenų apžiūros, bandė be leidimo pasišalinti iš gyvenamųjų patalpų.

Pasak VSAT pranešimo, pasieniečiai kelissyk įspėjo šiuos užsieniečius nusiraminti ir elgtis taip, kai numatyta centro vidaus tvarkoje. Tačiau įsikarščiavę armėnas, ažerbaidžanietis bei čečėnų tautybės Rusijos pilietis netgi pabandė prieš pasieniečius panaudoti fizinę jėgą. Šie tuomet buvo priversti tris nelegalus sutramdyti panaudodami kovinių imtynių veiksmus bei specialiąją priemonę – elektros šoko prietaisą.

Patikrinimo metu paaiškėjo, kodėl buvo sulaukta tokio pasipriešinimo: tarp asmeninių centre gyvenančių nelegalių imigrantų daiktų pasieniečiai aptiko septynis mobilius telefonus su SIM kortelėmis, vieną telefono aparatą be kortelės, 5 mobilaus ryšio telefonų pakrovėjus, 3 SIM korteles, neįdėtas į telefonus, du savadarbius vandens kaitinimo prietaisus bei du krepšius su virvėmis. Įtariama, kad šias virves nelegalūs migrantai planavo panaudoti daiktų perdavimui per URC juosiančią tvorą.

Šias patalpas VSAT pareigūnai patikrino ir su tarnybiniu šunimi, išmokytu ieškoti narkotinių medžiagų, tačiau kvaišalų neaptikta.

Neteisėtai užsieniečių laikytos priemonės atimtos. URC administracija spręs klausimą dėl administracinio poveikio priemonių taikymo nusižengusiems centro gyventojams.

VSAT Ignalinos ir Vilniaus rinktinių specialiesiems būriams išvykus iš URC, tvarka čia užtikrinama įprastu režimu.

Centre dirbantys pasieniečiai teigia, kad savo nepasitenkinimą VSAT pareigūnų veiksmais nelegalai reiškia kiekvieno tokio patikrinimo metu, net jei ir nebūna aptinkama draudžiamų daiktų.

Šiuo metuURC apgyvendinta 115 asmenų iš 20 valstybių. Iš jų 70 yra prieglobsčio prašytojai, 45 - nelegalūs imigrantai. Beveik pusė centre gyvenanančių užsieniečių – 48 asmenys – yra Rusijos piliečiai.

URC yra specializuotas VSAT padalinys, skirtas laikyti sulaikytus užsieniečius ir teismo arba Migracijos departamento sprendimu laikinai apgyvendinti prieglobsčio prašytojus. URC dirbantys pasieniečiai atlieka tyrimus dėl užsieniečių asmens tapatybės, atvykimo į Lietuvą aplinkybių, tvarko jų apskaitą ir vykdo užsieniečių grąžinimą bei išsiuntimą iš Lietuvos.

URC yra vienintelė įstaiga Lietuvoje, skirta apgyvendinti prieglobsčio prašytojus jų prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimo metu bei laikyti sulaikytus nelegalius imigrantus ilgiau nei 48 val., siekiant išsiųsti juos iš Lietuvos.