Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2002-2004 metais kaltinamieji G. S. ir A. P. bendrininkaudami Vilniaus mieste pasisavino UAB „Ogmios astra prekyba“ priklausantį didelės vertės turtą – beveik 1 mln. litų. Bendrovės vadovai iš piliečio A. K. įsigijo suklastotus dokumentus – PVM sąskaitų-faktūrų blankus su įrašytais melagingais duomenimis apie A. K. valdomų ir jokios realios ūkinės-komercinės veiklos nevykdančių įmonių tariamai UAB „Ogmios astra prekyba“ parduotas paslaugas ir prekes.

Bendrovės vadovai šiuos dokumentus perduodavo įmonės finansininkams ir nurodydavo pagal juos apmokėti A. K. valdomoms įmonėms už neva parduotas paslaugas ir prekes. Po to, kai pinigai iš UAB „Ogmios astra prekyba“ bankinių sąskaitų būdavo pervedami į A. K. valdomų fiktyvių įmonių sąskaitas, A. K. suorganizuodavo, kad jie būtų bankomatuose nuimti grynais ir sau pasilikęs iš anksto aptartą sumą, apie 15 proc. nuo visos PVM sąskaitoje-faktūroje įrašytos sumos, likusius grynaisiais perduodavo G. S. arba A. P.

Be to, UAB „Ogmios astra prekyba“ vadovai gautus suklastotus dokumentus apie tariamai bendrovės pirktas prekes ar paslaugas neteisėtai naudojo mažindami įmonės biudžetui mokėtino PVM ir pelno mokesčio sumas. Tose pačiose PVM sąskaitose-faktūrose melagingai nurodytos sumos kaip tariamai sumokėtos už UAB „Ogmios astra prekyba“ pirktas prekes ar paslaugas neteisėtai būdavo įtraukiamos į įmonės sąnaudas ir tokiu būdu buvo mažinamas įmonės pelnas bei pelno mokestis. Šios kaltinamųjų veikos kvalifikuotos kaip didelės vertės turto sukčiavimai.

Kaltinamieji iš dalies prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir dalinai atlygino valstybei padarytą žalą. ,,Už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą įstatymas numato laisvės atėmimą iki dešimties metų, už sukčiavimą iki aštuonerių, tačiau jei asmuo pripažįsta savo kaltę, gailisi, atlygina padarytą žalą, teismas kaltinamajam gali skirti ir švelnesnę, su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę“, – Baudžiamajame kodekse numatytas bausmes aiškino prokuroras D. Raulušaitis.

Kaltinamiesiems G. S ir A. P. skirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, laikinai apribota jų nuosavybės teisė į dalį turto. UAB „Ogmios astra prekyba“ kardomosios priemonės nepaskirtos.

Dėl analogiškų nusikalstamų veikų teismams jau yra perduotos baudžiamosios bylos, kaip juridinius asmenis kaltinant UAB „Autochemija“, UAB „Brukas“, UAB „Stogo dangų arsenalas“, UAB „ViaCon Baltic“, UAB „Ikfa ir Ko“, bei jų vadovus. Dėl UAB „Autochemija“ ir UAB „Brukas“ teismai jau yra priėmę apkaltinamuosius nuosprendžius, kitos bylos nagrinėjamos teismuose. Daugelis įmonių ir jų vadovų, padariusių analogiškas nusikalstamas veikas, nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko. Visais šiais atvejais kaltininkai prisipažino padarę nusikalstamas veikas, savo noru atlygino žalą bei susitaikė su Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovais.

Visus minėtus ikiteisminius tyrimus atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Specialiųjų užduočių skyrius.