Klaipėdos apylinkės prokuratūra tik vakar apie tai sužinojo iš žurnalistų, nors apie tragiškus įvykius laivų savininkai teisėsaugos įstaigas privalo informuoti per tris paras. Manoma, kad laive virėja dirbusi O.Masevičiūtė galėjo nusižudyti, bet „Lisco" vadovybė, dangstydamasi etikos sumetimais, „Lietuvos rytui" atsisakė komentuoti bet kokias jai žinomas moters žūties versijas.

Savižudybės versiją gali patvirtinti tik prokuratūra, ištyrusi „Medininkų" kapitono Viačeslavo Doncovo raportus laivininkystės vadovybei ir įgulos narių apklausos protokolus. Praėjusį penktadienį „Medininkams" atplaukus į Olandijos Roterdamo uostą, žuvusiosios kūną įgula pergabeno į krantą. „Lisco" agentams sutvarkius reikiamus dokumentus, moters palaikai bus parskraidinti į Lietuvą.

Iš jūros išgriebė kūną

Laivininkystės įmonėje kalbama, kad rugpjūčio 16 dieną, motorlaiviui „Medininkai" plaukiant Viduržemio jūra ties Gibraltaro sąsiauriu, O.Masevičiūtė dėl nežinomų priežasčių pati iššoko iš laivo. Nors to niekas nematė, įgula greitai pastebėjo, kad moters nėra laive.

Jūreiviams denyje pasigedus žmogaus, laivai privalo apsisukti ir plaukti senuoju kursu iki tos vietos, kur dingusįjį paskutinį kartą kas nors matė. Kartais taip pavyksta išgelbėti iš laivų netyčia iškritusius žmones.

O.Masevičiūtę pavyko surasti, tačiau iš vandens iškelta moteris buvo mirusi. „Lisco" vadovybei V.Doncovas pranešė, jog moteris laive su įgula nekonfliktavo, nenustatyta priežasčių, dėl kurių ji galėjo savo noru pasitraukti iš gyvenimo. Priešmirtinio laiško moteris nepaliko.

Įgulai nepatiko pusryčiai

„Lietuvos ryto" duomenimis, tądien laive būta konflikto - O.Masevičiūtė susipyko su kai kuriais įgulos nariais, kuriems nepatiko jos paruošti pusryčiai. Įsižeidusi virėja pasiskundė kapitonui. Šis incidentą liepė ištirti savo padėjėjui.

Prieš pietus įgula pastebėjo, kad O.Masevičiūtė dingusi. Apieškoję visas patalpas ir niekur jos neradę, jūreiviai nusprendė, kad moteris iššoko per bortą. Paieškas jūroje palengvino tai, kad laivas per Gibraltaro sąsiaurį plaukė dieną.

Ilgai dirbo medicinos seserimi

Felčerės išsilavinimą įgijusi O.Masevičiūtė laivininkystės įmonėje daugiau kaip du dešimtmečius dirbo medicinos seserimi. „Lisco" laivyne panaikinus šias pareigas, klaipėdietė atlikdavo virėjos, bufetininkės darbą. Ja niekas nesiskundė.

O.Masevičiūtę pažinoję žmonės ją apibūdina kaip ramią, geranorišką, savo nuotaikų niekad viešai nereiškusią moterį. Šeimos neturėjusi laivo darbuotoja gyveno viena savo bute. Iš artimiausių giminaičių bendravo tik su sūnėnu.

Jūroje kankina įtampa

Jūrininkų sveikatos centro vadovas Romualdas Skačkauskas, kuriam kažkada buvo pavaldi O.Masevičiūtė, kalbėjo, kad jūroje dažniausiai žudosi psichologinės įtampos ir depresijos neištvėrę žmonės.

Pats daug laiko prekybos laivuose praleidęs medikas stebėjosi, kad pagyvenusios, apie 30 metų „Lisco" laivyne dirbusios moters sveikatą tyrusi medikų komisija ramia sąžine išleido ją į jūrą. „Laivuose įgulas veikia net 27 kenksmingi veiksniai. Ilgiau išbuvę jūroje žmonės išsenka fiziškai ir dvasiškai, slegia vis stiprėjantis vienatvės jausmas. Laivuose ypač sunku dirbti moterims", -sakė R.Skačkauskas.