Vilniaus kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos vyresnysis tyrėjas A.Gribojedovui pareiškė įspėjimą, kai gavo duomenų, jog „jis, veikdamas organizuotoje nusikalstamoje grupėje asmenų, vykdo nusikalstamą veiklą, pasireiškiančia sunkių nusikaltimų vykdymu, ir savo veikla kelia didelę žalą visuomenės saugumui, žmonių asmens interesams, jų teisėms ir laisvėms“.

Oficialiai įspėtas su „Vilniaus brigada“ sietas A.Gribojedovas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir nurodė, kad pareigūnų perspėjimas yra „nepagrįstas ir neteisėtas, pažeidžia jo teises, laisves ir orumą“.

R.Pakso skandale ne kartą linksniuotas vyriškis teismui aiškino, kad perspėjime nurodyti policijos teiginiai yra „nesuderinami su jo principinėmis nuostatomis“.

Be to, jis nurodė, kad yra aktyvus Lietuvos sporto bendruomenės narys, už aktyvią sportinę veiklą yra gavęs įvairių apdovanojimų.

A.Gribojedovo skundą nagrinėjusi Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija paprašė Vilniaus policijos pateikti medžiagą, kuria remiantis jam buvo skirtas įspėjimas. Tačiau pareigūnai atsisakė šią informaciją pateikti, motyvuodami, kad šie duomenys yra įslaptinti.

Todėl teisėjai nusprendė panaikinti policijos nutarimą – esą jis nepagrįstas ir neteisėtas, nes „nėra galimybės patikrinti šio nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą“. Tačiau Vilniaus policija nesutiko su teismo sprendimu ir jį apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Antradienį bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija sprendimą ketina skelbti maždaug po dviejų savaičių.

A.Gribojedovo pavardė buvo minima nagrinėjant praėjusiame dešimtmetyje sostinėje veikusios „Vilniaus brigados“ sėbrų bylose. Be to, su nusikalstamu pasauliu siejamas vilnietis linksniuotas ir nušalintojo prezidento R.Pakso istorijoje.

Garsiojoje VSD pažymoje „Dėl negatyvių tendencijų, keliančių grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui“, kurioje rašoma apie galimus prezidento aplinkos ryšius su tarptautiniais nusikaltėliais, buvo teigiama, kad Lietuvoje veikia gerai organizuotos nusikalstamos grupuotės, užsiimančios itin stambaus masto kontrabanda, kurios, siekdamos užtikrinti saugų kontrabandinių prekių gabenimą per valstybės sieną, naudojasi korupciniais ryšiais.