„Kai esi įstaigos dalininku, gali dalyvauti įstaigos sprendimuose ir matyti ar jie yra skaidriai priimami ir panašiai“, – šį klausimą pristatydamas Finansų ir ekonomikos komiteto posėdyje kalbėjo Savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis.

Kas yra „Neptūno“ dalininkai?

Projekto sprendime rašoma, kad viešosios įstaigos „Neptūno“ krepšinio klubo dalininkų kapitalą sudaro 24 tūkstančiai eurų. Kapitalas padalytas į 20 dalių, iš viso įstaigos dalininkų yra aštuoni.

Keturiems iš jų (Vytautui Lygnugariui, Alvydui Vaičiūnui, Mariui Girčiui ir Tomui Daugėlai) priklauso po vieną dalininkų kapitalo dalį, trims (Arūnui Tumai, Vidmantui Dambrauskui ir UAB „Rietava“) – po dvi dalis, vienam – Sigitui Ambrazevičiui – priklauso dešimt dalių, vieną jo kapitalo dalį siūloma padovanoti savivaldybei.

Vadovaujantis įstatų nuostatomis, Savivaldybei dovanojama „Neptūno“ įstaigos dalininkų kapitalo 1/20 dalis sudaro 1 200 eurų ir suteiktų vieną balsą (iš 20) įstaigos dalininkų susirinkime.

Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas Vytis Radvila pastebėjo, kad savivaldybės ir savivaldybei pavaldžių įstaigų per paramą ir reklamos paslaugas „Neptūnui“ skiriamos lėšos – didžiausios iš visų rėmėjų ir, jo teigimu, galbūt vertėtų prašyti ne 1/20, o didesnės dalies kapitalo.

Be to, jis užsiminė, kad „Neptūno“ įstaiga turėtų sukurti naują valdymo organą – valdybą ir į ją įtraukti Savivaldybės atstovą. Esą pagal dabartinius „Neptūno“ nuostatus to nėra.

Kokie varikliai ir kėbulai?

Komiteto nariai Rimantas Taraškevičius ir Saulius Budinas atkreipė dėmesį, kad „Neptūno“ įstatuose tarp veiklos rūšių yra „variklių transporto priemonių kėbulų gamyba, priekabų ir puspriekabių gamyba“ bei dar įvairių visiškai su sportu nesusijusių veiklų.

„Įstatus reikėtų pakoreguoti, o tai verslininkai pamanys, kad savivaldybė neria ne į sporto, o verslo sritis“, – pabrėžė R. Taraškevičius.

Kai kurie komiteto nariai svarstė, galbūt įstatuose tiesiog išvardintos visos Lietuvos respublikos įstatymų nedraudžiančios veiklos rūšis ir tiek, tarp jų – ir sporto veikla.

„Bet mes juk, kaip būsimi dalininkai, juk galime siūlyti, kad būtų koreguojami nustatai. Įrašykime tokį savo pageidavimą, pastabą„, – ragino R. Taraškevičius.

Galiausiai komiteto narys Arvydas Vaitkus pasiūlė mažiau diskutuoti ir pritarti, jog savivaldybė priimtų šią „Neptūno“ dovaną ir galėtų taptų jo dalininke. Komiteto nariai vienbalsiai pritarė. Galutinį sprendimą šiuo klausimu priims Miesto taryba.